7,5 poäng på 48 timmar

- in Nyheter, Studentliv
@Lundagård

Med hjälp av Google har det enkelt gått att ta sig igenom Stockholms universitets distanskurser om dinosaurier, vulkaner och jordbävningar. 1291 studenter har godkänts under de senaste åren.

 

Från Antagning.se har det året om varit möjligt att göra sen anmälan och direkt bli antagen till ett antal kurser i geologi som ges från Geologiska institutionen vid Stockholms universitet. Från de tre kurserna ”Dinosaurier – deras utveckling och utdöende”, ”Världens vulkaner” och ”Jordbävningar” har 1291 studenter godkänts under de två senaste året. Endast fem procent av de studenter som lämnat in uppgifter har underkänts. Detta skiljer sig stort från snittet i Sverige. Enligt Högskoleverket översikt från 2011 godkänns i snitt 56 procent av distansstudenterna i Sverige.

Kurserna läses helt på distans och föreläsningsmaterial tillhandahålls i PDF-format. Men för att bli godkänd på kurserna behöver studenterna inte ens öppna filerna.

Lundagård har tittat närmare på kursen ”Världens vulkaner”. Med hjälp av Googlesökningar gick det att få fram tidigare tentor och svar, och därmed klara sig genom kursens första delmoment utan att öppna föreläsningsmaterialet.

Att geologikurser från Stockholms universitet är en enkel väg till högskolepoäng har länge varit känt på internet. Kurserna diskuteras bland annat på internetforumet Flashback. Användare skriver att det ”verkligen är en skandal att de är CSN-berättigade”, ”dinosauriekunskap är en klassiker när det gäller sommarkurser, facit har florerat fritt” och ”jobbar du effektivt borde det ta mindre än två dagar att göra klart dinosauriekursen”.

Sista uppgiften på vulkankursens avslutande tenta var ”Med bakgrund av vad du lärt dig under kursen, i vilken vulkanisk miljö skulle du välja att bosätta dig? Motivera ditt svar.”

Svaret: ”Nära en farlig vulkan på grund av STOR dödslängtan” belönades med 1,5 poäng av 5 möjliga. I den avslutande uppsatsen, som skulle vara ”max 5 sidor inklusive bilder och text” angavs Wikipedia som källa och bilder kopierades fritt utan att ange bildkälla. Även detta godkändes.

Utbildningskoordinator Elin Tollefsen var en av lärarna som examinerade de tre kurserna under höstterminen 2012, och rättade den aktuella tentan ovan.

– Va, oj. Det låter underligt, det måste vara ett misstag, säger Elin Tollefsen.

Hon förklarar att ett sådant svar aldrig ska accepteras.

– Det finns ingen möjlighet. Har jag rättat detta så har jag gjort ett misstag, och misstag kan alla göra, säger Tollefsen.

I kursen ”Dinosaurier – deras utveckling och utdöende” har en student använt ”vissa aspekter av den internationella handelns utveckling” för att analysera dinosauriernas potentiella utveckling i nutid och godkänts. Studenten källhänvisade bland annat till sin fantasi och ”erfarenheter från tidigare studier”. Till kursen ”Jordbävningar” har tentorna sedan kursens början våren 2012 alltid varit identiska och kursdeltagarna har tre försök att klara varje.

Läs också: Institutionen: Vi var helt enkelt inte så smarta 

Lundagård granskar vidare – Skicka in dina erfarenheter till oss här.

text: Dennis Jörnmark Callstam och Simon Fridolfsson

Nedan är fler exempel på svar och frågor från kurserna.

Fakta

[checklist]

  • Enligt regelverket för utbetalning av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer motsvarar de 1 291 studenter som slutfört de tre kurserna sedan januari 2011 13,9 miljoner kronor till Stockholms universitet.
  • Källa HSV
  • På internet diskuteras kurserna ”Världens vulkaner”, ”Dinosaurier – deras utveckling och utdöende” och ”Jordbävningar” som exempel på “det slappaste man kan läsa i sommar”. Lundagård har granskat kurserna, som alla ges vid Geologiska institutionen vid Stockholms universitet.
  • Med hjälp av tidigare kursdeltagare och egen registrering på kurserna har Lundagårds reportrar Dennis Jörnmark Callstam och Simon Fridolfsson granskat arbetsprocessen och examinationen på kurserna.
  • Har du läst kurser med betvivlad akademisk nivå – Berätta din historia för oss.

[/checklist]