Kurserna läggs ner

- in Nyheter, Studentliv

Källhänvisning: ”Wikipedia och min egen fantasi”. Mer än så krävs inte för att bli godkänd på en av tre distanskurser som Lundagård granskat. Nu har ledningen vid Geologiska institutionen beslutat att det är dags att lägga ned.

– Vi var helt enkelt inte så smarta, säger studierektorn. 

 

Alasdair Skelton är professor vid Geologiska institutionen på Stockholms universitet och är studierektor för distanskurser. Han har varit med och utformat distanskurserna i fråga, och tycker att det är beklagligt att rättningen på geologikurserna sett ut som de gjort:

– Vi gjorde vårt första fel när vi inte satte ett maxantal för hur många som kunde antas på kurserna i fråga, utan istället gjorde det möjligt för alla att komma in. Som en följd av det fick vi enorma mängder studenter och blev underbemannade, säger Skelton.

Det har varit enkelt för studenter att ta sig igenom kurserna mer eller mindre enbart med hjälp av Googlesökningar, och på Flashbacks forum berättas det bland annat att ”det absolut slappaste du kan läsa i sommar är 7,5 poäng dinosaurier på distans”. Att fusk och tentaspridande förekommit är känt för ansvariga på universitetet.

–  Ja tyvärr, det har blivit känt för oss. Det är därför vi tycker att det är dags att lägga ner. Om vi ska ha möjlighet att ta emot de mängder studenter som anmälde sig i somras måste vi bygga en mycket större databas med frågor och göra allting ”Google safe”, annars kommer det fuskas. Och fusk är mycket svårt att kontrollera i så stora grupper, fortsätter Skelton.

Problemet ökade under sommaren, vilket ledde till att institutionen bestämde sig för att stänga ner kurserna på orienteringsnivå. Men ändå var de sökbara under höstterminen 2012.

– Höstterminen lockar inte lika mycket studenter, så det var inget problem. Det viktiga var sommaren, när vi fick två gånger så mycket studenter som vi förväntade oss, säger Skelton och fortsätter:

– Vi var helt enkelt inte så smarta, och satte inget tak för hur många som kunde söka. Då kom det in alldeles för många, och alldeles för många som läste kursen för att få CSN istället för att de var intresserade. Nivån blev därefter.

Martin Jacobsson, prefekt vid Geologiska institutionen, tillträdde i höstas och berättar att han tidigt informerades om situationen med 7,5-poängskurserna. Efter diskussioner kom kursansvariga och Jacobsson gemensamt fram till att lägga ner kurserna.

– Ja, jag ser det inte som ett problem i kvaliteten vad gäller undervisningsfilerna eller kurslitteraturen, men däremot, som ni säger, har rättningen brustit. Det beror på att vi haft alldeles för många studenter per lärare. Vår ambition är fortfarande att bygga klart ett helt kurspaket som ska kunna leda till en kandidatexamen i geologi på distans, säger Martin Jacobsson.

Lundagård granskar vidare – Skicka in dina erfarenheter till oss här.

Läs även:  7,5 poäng på 48 timmar,