Svaren finns i frågorna

- in Nyheter

Under torsdagen firas filosofins dag. Men hur ska filosofin komma närmare vardagen? Den tidigare Lundastudenten Tulsa Jansson försöker visa ämnets relevans även utanför universitetet, som ordförande i Svenska sällskapet för filosofisk praxis.

”Vi är mot att filosofin endast ska vara till för eliten”.

”Jag ansåg att det fanns ett problem med att psykoterapin var den enda platsen som människor kunde vända sig med olika problem och frågeställningar. Det har varit en lång plan att uppfylla det här tomrummet. Jag började läsa filosofi här i Lund, med vidareutbildning i bland annat Norge, för att jag skulle starta upp filosofisk praxis i Sverige.

 

Den filosofiska praktik som vi använder oss av kan ta sig olika former. Ofta sker det i former av seminarier, workshops och enskilda samtal. Vad vi filosofiska praktiker och deltagare gör är att vi analyserar olika allmänmäskliga teman tillsammans. Det kan gälla frågor som: vad kärlek, vänskap eller det goda samhället är för något. Jag och andra filosofiska praktiker fungerar som samtalspartners och samtalsledare. Men det är inte som auktoriteter vi är med. Vi är där för att se till att samtalet blir konstruktivt. Det är inte vi som ger svaren.

Vårt arbete är väldigt influerat av det sokratiska idealet, och vilket innebär att vi bland annat utgår från dialogformen. Det är genom dialog som vi ifrågasätter myterna runt omkring oss, på samma sätt som Sokrates mötte myterna på sin samtid. Vi är övertygade om att människor är kloka och har kapaciteten att tänka själva, speciellt om de får hjälp till det.

Vid våra enskilda samtal kommer det ofta upp känslor av meningslöshet och tvekan inför olika livsval. Vad vi undersöker är vad gästerna ser som värdefullt och vad det finns för anledningar att tycka att något är värdefullt.

Jag anser att det ofta finns ett för stort fokus på svaren i förhållande till frågorna. Inte minst i den allmänna samhällsdebatten fokuseras det alltför ofta på snabba och polemiska svar. Inte sällan förenklas det också, vilket kan medföra en risk. Det är viktigt att vi klargör frågorna innan vi försöker finna svaren. En stor del av svaren finns i klargörandet av frågorna. Inom politiken kan det till exempel öppna upp för missnöjespartier.

Jag är också övertygad om att det går att göra Sverige till ett bättre samhälle genom att göra människor mer medvetna om sig själva. Det ger mig energi.”

Fakta

[checklist]

Tulsa Jansson, 43, var under onsdagen på besök i Lund för att föreläsa på Filosofiska Föreningen om hennes bok ”Du har svaren!”  som beskriver metoden bakom den filosofiska praxisen.
  • Fakta:
  • Familj: man, två gemensamma söner och två styvdöttrar
  • Yrke: filosofisk praktiker och ordförande i Svenska sällskapet för filosofisk praxis, som startades 2011. Även företagare inom takchiffer
  • Favoritfilosofer: Wittgenstein, Erich Fromm och Sokrates

[/checklist]