Studenträttigheterna blir inte bindande

Under onsdagen förväntas rektorn skriva under den rättighetslista som varit under omarbetning i ett drygt år. Förhoppningen att den nya versionen ska vara helt bindande har dock misslyckats redan på förhand.

 

Den senaste version av listan som räknar upp studenternas rättigheter kom 2009. Den har sedan dess anklagats för att vara tandlös, eftersom universitetet inte varit juridiskt skyldiga att följa den. I den nya version av den så kallade rättighetslistan har studentkårssamarbetet Lus arbetat för att komma till rätta med det problemet.

– Vi vill ju gärna ha den helt bindande, men det finns en massa strukturella hinder. Man kan inte införa det här hur som helst, säger styrelseledamoten Sam Leissner som har lett arbetet med att uppdatera listan.

Men ambitionen att tvinga universitetet att i alla lägen följa listan har redan innan den skrivs på fallit. I den nya versionen ska det dock vara tydligare med vad som är ett tvång och vad som är en rekommendation.

– Alla förstod inte listan på samma sätt. Vi har försökt göra det så tydligt som möjligt med olika grader av bindande, främst genom att referera till vart olika regler kommer ifrån.

Arbetet med att förnya rättighetslistan har pågått sedan sommaren 2012 och planerades från början vara klar redan i december samma år. Arbetet stötte dock tidigt på problem, bland annat med att universitetet inte får införa några föreskrifter som inte redan finns i befintlig lag. Det är alltså svårt att införa något nytt, men som en sammanställning av de rättigheter som finns har den ändå betydande vikt, enligt Leissner.

– Vi har snart formellt en rättighetslista igen, och det är bra i sig. Sen vet jag att det kommer att göras ett jättearbete för att informera om det här, både för studenter och universitetsanställda.

Lus ordförande Tora Törnqvist vill egentligen inte närmare kommentera listan innan den är klubbad, men menar att den är en klar förbättring. Hon vill framförallt lyfta fram det så kallade samrådskravet.

– Det innebär att om en student och universitet inte kan komma överens om huruvida listan följts så ska frågan tas upp i samråd mellan den berörda kåren och fakulteten. Om samrådet inte kommer fram till någonting ska ärendet lyftas till en central prövning på universitetet.

 

Lundagård har försökt att nå prorektor Eva Wiberg, som är ordförande i Lunds universitets utbildningsnämnd, där rättighetslistan godkändes den 22:a maj.

Fakta

[checklist]

[/checklist]