Se upp för en smal och enkel valrörelse

I den kommande valrörelsen, kommer huggsexan om vem som satsar på att skapa flest nya platser på högskolan garanterat att inträffa. Låt inte detta bli den enda studentpolitiska frågan i årets valrörelse, varnar Isak Engqvist, utbildningspolitisk krönikör.

Nu börjar politikerna så sakta få upp flåset på debattsidor och i TV-rutan. Utspelen kommer tätare och tätare. Bland annat så har utbildningspolitik varit på tapeten när budgetpropositioner och motioner presenterats. För den högre utbildningens del har det tyvärr varit ganska skralt. Förutom det vanlig ”jag satsar på flest platser tävlingen” så är det bara en tillbakadraget förslag kring justeringar i CSN som hörts.

Innovationskraft och nytänkande är tyvärr något som inte präglar utvecklingen av nya politiska förslag för studenter och den högre utbildningen. Vart fjärde år kan man vara säker på att alla partier vill ha en bra högre utbildning och fler platser. Mellan mandatperioden handlar diskussionerna sedan om vart dessa platser finns och varför man antingen drar ner eller varför man lägger platserna på ett lärosäte och inte ett annat.

Värdeordens tid är verkligen här och vi kommer få höra mycket av uttryck som ”aktiv politik”, ”vi satsar” och ”vi har bestämt oss”. Träffar du på någon politiker i vår eller sommar och hör dessa uttryck passa då också på att ställa frågan, men vad betyder det här? Och varför inte när du ändå är på gång med att ställa frågor, men vad har ni för förslag för oss studenter”?

Kräv svar från politikerna kring hur bostadssituationen ska lösas. Kräv svar på hur man ska göra för att man ska få jobb efter examen och kräv svar på hur utbildningen ska bli bättre. Detta är frågor som borde ställas till den sittande regeringen men kanske framförallt till en splittrad opposition. När socialdemokraterna säger att de vill ersätta dagens politik med en aktiv politik, vad menar de? När man från oppositionen sätter sig mot att universiteten ska kunna bli mer fristående, så måste man ställa sig frågan vad de vill istället eller om de är nöjda med hur det är idag? När man lanserar nya subventioner för byggande av studentbostäder, kanske man i stället borde fundera över att se över regler och villkor för byggande för att på så sätt göra det mer lönsamt att bygga studentbostäder.

Det finns stor risk för plakatpolitik i den kommande valrörelsen från både höger och vänster och där har vi som studenter och väljare en uppgift att försöka se vad för konkreta förslag som döljer sig bakom de fina orden, om det nu finns något där?