"Ett riktigt beslut att ta"

- in Nyheter
@Casper Danielsson

Svenska universitet ska konkurrera med kvalitet, inte avgiftsfrihet. Det var rätt att börja ta betalt av tredjelandsstudenter, trots det fallande sökantalet. Det säger Betty Malmberg (M), riksdagsledamot i utbildningsutskottet.

Betty Malmberg. Foto: Pressbild/Emilia Öije
Betty Malmberg.
Foto: Pressbild/Emilia Öije

Före hösten 2011 var det gratis för tredjelandsstudenter att plugga i Sverige. Lärosäten som Lund, Uppsala och Chalmers var heta villebråd för personer runtom hela världen. Så är det inte riktigt längre. Sverige slopade avgiftsfriheten för personer som inte kom från ett EU-land. Det är kvaliteten som ska locka, inte priset, menar regeringen. Över en termin sjönk antalet nya tredjelandsstudenter i Sverige med 30 procent.
– Jag tycker att det var ett riktigt beslut att ta, säger Betty Malmberg, riksdagsledamot för Moderaterna i utbildningsutskottet, med fokus på högre utbildning.

Hårt tryck skapade problem
Före förändringen var det var så hårt tryck på svenska utbildningar att det skapade problem.
– Vi hamnade i ett stort bekymmer vid ansökningsförfarandet för lärosätena, där man inte kunde hantera det här. Det var anstormningar på 100 000 studenter som kunde söka till svenska utbildningar, säger Malmberg och förklarar vidare:
 Det beklagliga vi nu ser är att antalet internationella studenter som söker sig till oss har minskat radikalt. Principen för alliansregeringen är att de internationella studenterna söker sig till Sverige för att de vill ha en kvalitativ utbildning. Det är det som är signumet för det hela.

Snabba ryck efter avslutad utbildning
Men det är inte bara avgiften som kan skrämma iväg tredjelandsstudenter. Efter examen gäller det att vara effektiv. För att få stanna i Sverige måste de ha hittat ett jobb inom tre månader.
– Det har varit en brist. Det är naturligtvis olyckligt att det har varit på det här sättet. Nu ska man ändra på det här systemet. Det här har varit efterlängtat, och det är bra att det sker en förändring.
Det har tagit tid?
– Naturligtvis tråkigt att Sverige inte snabbare har kunnat få till en förändrad ordning i det här lägena, säger Betty Malmberg och fortsätter:
– Man kan också se det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Alla duktiga människor som vill vara här och bidra till samhället, ska få finnas här och bidra. Allt det är välkommet. Det är någonting vi verkligen kommer att behöva.

Erasmus bra för nätverksbyggande
EU-medborgare stöter emellertid inte på samma problem. Inom EU finns det program som hjälper studenter att flytta runt mellan olika land i unionen. Erasmus är ett sådant.
– Det är ett viktigt system. Jättebra att det finns. Den typen av nätverksbyggande är en stor möjlighet för studenter att kunna få en bild av hur världen ser ut, säger Malmberg.
– I Sverige säger vi att det är viktigt med internationalisering och globalisering, att det är viktigt att folk ska kunna komma hit. Men det är också viktigt att svenska studenter prövar vingarna och åker iväg för att skaffa sig erfarenheter.