Slaget om novischerna

- in Nyheter

Nationerna i Lund har länge brottats med fallande medlemskap. Men höstens statistik tyder på ett trendbrott.  Samtidigt växer andelen studentlundsmedlemmar som inte väljer någon nation alls.

Nationernas kamp om terminens nya studenter har börjat stillna. Ur den har Västgöta nation klivit fram som en av de största vinnarna och har för tredje året i rad ökat sitt medlemsantal. De har fått 418 fler medlemmar i höst och ökat med 26 procent gentemot förra året – en tillväxt som är unik bland Lunds nationer.
– Vi har gjort en stor ökning denna termin vilket är jätteroligt och det är något vi jobbat hårt för, säger Filip Eriksson, Västgöta nations kurator.

Västgöta har nu cirka 2 000 medlemmar, vilket innebär att de knappar in på ett par av nationsvärldens absoluta giganter – närmast uppåt ligger Helsingkrona nation, som också har runt 2 000 medlemmar. Filip Eriksson, kurator på Västgöta nation, vet inte säkert varför medlemsantalet har skjutit i höjden, men pekar på ett par tänkbara anledningar.
– Vi har lagt ner mycket energi på utskotten och försökt ge alla en speciell prägel. Alla utskott håller hög standard, säger han.

Byggboom i Lund
Som vanligt toppar Lunds nation medlemsligan med 1 000 medlemmar fler än tvåan Malmö nation, och 1 500 fler medlemmar än Västgöta. Men nationen har inte varit utan bekymmer. Sedan kår- och nationsmedlemskap blev frivilligt 2010 har medlemssiffrorna årligen krympt. Den trenden bryts i år och nationen stabiliserar sig på runt 3 500 medlemmar, vilket är en blygsam ökning på en procent.
En anledning till varför de inte längre förlorar medlemmar kan vara nationens satsning på studentbostäder. I år öppnade deras nya bostadshus Arkivet, vilket verkar ha givit omedelbar utdelning.
– Öppnar man ett hus med 126 nya bostäder så lockar det självklart nya medlemmar, säger Ida Moen Larsson, kurator på Lunds nation. Helsingkrona nation satsar också på studentbostäder.

I Maskinparken kommer ett trettonvåningshus med 69 nya lägenheter, mestadels dubbletter, stå färdigt till hösten 2015. Ett möjligt framgångsrecept i jakten på nya medlemmar. Niklas Lundberg, kurator på Helsingkrona, har märkt att många är nyfikna på lägenheterna.
– Det är väldigt många som kommer in och frågar när de kan ansöka om boende i det nya huset, så intresset är stort. Det behövs ju alltid nya studentbostäder, säger han.

Kraftiga frånfall
Men statistiken ger inte bara idel goda nyheter, alla har inte haft flax. Göteborgs nation backar kraftigt. Smålands nation räknar också med att backa och fortsätter att vara minst i klassen med 405 medlemmar, med inte ens hälften av näst minsta nationen Kalmars medlemsantal.

Kristianstads nation tappar 172 medlemmar, vilket innebär ett frånfall på nära 13 procent. Från att ha haft 1 508 medlemmar hösten 2013 hamnar de i år på 1 332 medlemmar.
– Det är svårt att säga varför det blivit så. Vi har pratat om vad det kan bero på, men inte kommit fram till någon speciell anledning. Vi har gjort som vi brukar. Kanske måste vi bli bättre på att marknadsföra oss, säger Madeleine Forsberg, kurator på Kristianstads nation.

En nationslös grupp
Studentlund verkar som helhet gå en stabil höst till mötes. Samarbetet har kantats av nedåtgående siffror sedan 2010. Då lockade Studentlund över 3 000 fler studenter än i dag. Nu har medlemsantalet stabiliserat sig på drygt 21 000 medlemmar, i princip samma siffror som förra hösten.

En grupp studenter som sticker ut är de som gått med i Studentlund men ännu inte valt någon nation. Att teckna medlemskap i Studentlund via nätet sker i två steg. Steg ett är att registrera sig som medlem i kår och AF.
– Därefter väljer studenten att gå med i en nation genom att fysiskt besöka den. Registreringen slutförs på plats genom uppvisande av legitimation och antagningsbesked, säger Filip Alexis, ordförande för Kuratorskollegiet.

Antalet studenter som inte slutfört registreringen på någon nation har i år ökat med 157 personer, vilket innebär att 751 studentlundsmedlemmar ännu inte har valt nation.
– Vi skickar ut information om detta och påminnelser till alla. Men efter det finns inget mer vi kan göra. Vi kan ju inte tvinga någon att gå till en nation. Men alla kan när som helst under terminen gå och färdigställa medlemskapet, säger Filip Alexis.

Ser det inte som ett problem
Studenter som bara fullföljer halva registreringen får, trots att de inte deltar helt i samarbetet, tillgång till bland annat AF Bostäders bostadskö. Filip Alexis vill inte spekulera i varför vissa medlemmar inte går med i någon nation, men säger att nationerna själva inte ser det som ett stort problem – trots att de går miste om potentiella medlemmar.
− Det är klart att vi gärna sett att samtliga skrev in sig. Men det betraktas inte som ett stort tapp. Det är efter nationernas önskemål som vi har detta system, säger Filip Alexis.