Flera kårer missköter Campus Helsingborg

- in Nyheter

Helsingborg har blivit flera kårers sorgebarn. Utbildningsbevakningen fungerar dåligt och det saknas utskott på plats. Lunds kårer har runt 2 500 medlemmar på Campus Helsingborg, medlemmar vars utbildningar och rättigheter de är skyldiga att bevaka.


Rättigheter svårt

Flera av kårerna sköter dock sitt uppdrag dåligt. Varken Humanistkåren, Samhällsvetarkåren eller Lunds naturvetarkår har några utskott på plats.

– Studiebevakningen fungerar inte alls här i Helsingborg. Ofta finns

det inga kursombud och allt är väldigt oklart, säger Katarina Hollosy, ordförande i Humanistkårens informationsutskott och student på Campus Helsingborg.

– Det allvarligaste med detta är att nya studenter inte får veta sina rättigheter. Har man inte läst någon annanstans innan så har man inget att jämföra med. Enligt Katarina Hollosy finns det idag inget enkelt sätt för studenterna att ta tag i problem som uppstår med studier eller studiemiljö eftersom det inte existerar något naturligt samlingsorgan.

Ineffektivt system

Ett belysande exempel var när några studenter ville få klädkrokar upphängda.

– Diskussionen fick då gå via den mejl-lista som går ut till alla 2 500 studenter. Om alla beslut ska fattas därigenom blir det väldigt ineffektivt, säger hon. Även Samhällvetarkårens ordförande, Maria Noleryd, håller med om att det finns stora brister.

– Vi upplever att det är jättesvårt att driva studiebevakningen i Helsingborg,

Långt att åka

Främst beror detta på att kåren har svårt att få aktiva medlemmar, men problemet är också geografiskt, menar hon.

– Det tar en hel dag att åka upp och ner till Helsingborg och vi har jättemycket att göra. Men vi ska åka upp så fort det är möjligt och försöka värva aktiva medlemmar och informera.

Alla kårer som har studenter i Helsingborg skriver dock inte under på den negativa bilden av bevakningen. Teknologkåren, LundaEkonomerna och Socialhögskolans kår har alla aktiva utskott i Helsingborg och enligt deras representanter fungerar studiebevakningen bra.

FAKTA: CAMPUS HELSINGBORG

I dag består strukturen kring Campus Helsingborg av:

* En Campusstyrelse med bland annat tre studentrepresentanter.

* Aktiva kårutskott från LundaEkonomerna, Socialhögsklolans studentkår och Teknologkåren.

* Studentföreningen Stampus som bedriver social verksamhet samt representation av campusets studenter utåt. Frivilligt medlemskap.

Lösning diskuteras på flera håll

Studenterna på Campus Helsingborg saknar ett gemensamt samlingsorgan. Det verkar såväl de enskilda kårerna som Lunds universitets studentkårer, LUS och helsingborgsföreningen Stampus vara överens om. Men när det kommer till hur detta ska lösas går meningarna isär.

Stampus som plattform

Stampus har idag främst hand om sociala aktiviteter, men ordföranden Anna Randow vill se förändringar som skulle göra föreningen till mer

av en sammanlänkande kraft.

– Vi vill att Stampus ska bli en plattform där samtliga kårer i Helsingborg samarbetar för att hålla en gemensam profil mot näringsliv, kommun och campus. Stampus har redan ett väldigt bra samarbete med Campusstyrelsen som vi vill att alla studenter ska få nytta av.

Frågan om hur ett sådant ”nytt” Stampus skulle finansieras har diskuterats. I senaste numret av Lundagård kunde vi berätta att Stampus själv ville få en större del av kårernas budget. Men efter ett möte som hölls i slutet av februari då det senaste strukturförslaget lades fram vill man komma fram till andra lösningar.

– Våra verksamheter ska främst finansieras av alla våra sponsorer, säger Anna Randow.

Flera likheter i förslag

LUS har också uppmärksammat problemen i Helsingborg, men driver ett annat förslag till gemensamt organ.

– Vi har startat upp en Helsingborgskommitté som ska bestå av LUS-representanter, de tre studentledamöter som sitter i Campusstyrelsen och en representant från varje kår. Kommittén ska träffas före varje styrelsemöte som Campusstyrelsen har.

Representanter från alla kårer, ett gott samarbete med styrelsen och en ambition att samla alla studenter. Likheterna är flera mellan Stampus och LUS förslag.

Finns det då inte en risk att samma arbete utförs två gånger?

– Jo, vi har känt att mycket dubbelarbete görs på grund av dålig kommunikation. Vi inser att det inte är lika lätt att ändra strukturerna i Lund som det är här, men vi vill hitta en struktur som passar studenterna i Helsingborg, säger Anna Randow.

Enkät:

1) Hur tycker du att kårernas studiebevakning fungerar på Campus Helsingborg?

2) Hur är studentlivet?

3) Om du fick förändra någonting, vad skulle det då vara?

Anders Feijen

Multimediateknik

1) Vad menas med studiebevakning?

2) Det är ganska obefintligt. Det är StamPuben som gäller om man vill ha studentliv.

3) Att få ett riktigt kårhus så att man känner att man har någonstans att knyta sig till.

Jessica Bertilson

Service och management

1) Oj. Jag vet inte.

2) Det blir bättre och bättre, det utvecklas hela tiden.

3) Fler läsrum

Olle Bredin

Livsmedelsteknik

1) Ingen aning

2) Jag är från Malmö så jag har inte så mycket med studentlivet att göra. Men jag tror inte att det är så väldigt utvecklat.

3) Fixa en bra samlingsplats, en pub eller liknande.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

You may also like

“Fri akademi eller genusdoktrin?” – Höstens första studentafton

För första gången någonsin kunde man följa Studentafton