Kan missnöjda studenter få pengarna tillbaka?

- in Frågan
@Jacob Hederos

Hösten 2011 får utom-europeiska studenter öppna plånboken för att plugga i Sverige. Lundagård undrar om missnöjda kunder har ångerrätt?

1 070 000 kronor. Det är den summa som en utomeuropeisk trafikflygarstudent kommer att få betala för att få studera vid Lunds universitet. Årligen.

En hiskelig investering som får de flesta att kikna. Men vad händer om studenten inte är nöjd? Vi frågade Susanne Kristensson, chefsjurist vid Lunds universitet.
Om min utbildning suger, kan jag få pengarna tillbaka?
– Enligt min uppfattning finns ingen möjlighet att få pengarna tillbaka, säger hon.

Relationen mellan betalande studenter och universitetet är av allt att döma offentligrättslig, enligt Susanne Kristensson. Målet är att behandla alla studenter så lika som möjligt, och därmed är relationen inte öppen för återbetalningskrav. Devisen ”kunden har alltid rätt” verkar alltså inte gälla här. Men rättsläget är osäkert.
– Det finns de som menar att universitetet ingått ett civilrättsligt avtal med studenterna och att man då, baserat på det avtalet, skulle kunna begära återbetalning av pengarna. Men detta är inte rättsligt prövat, säger hon.
Det kan alltså finnas anledning att spara kvittot. Men hur är det med bytesrätt?
Tarmo Haavisto, sektionschef på student och utbildningsavdelningen, utreder det finansiella förhållandet mellan student och universitet.

– Detta är inte färdigdiskuterat, men man betalar inledningsvis enbart för den inledande terminen, därefter bestäms betalningsformen av högskolan. Enklast är om studenten skulle vilja byta inom samma fakultet, där finns det kanske möjligheter. Men praxis får avgöra.