"Vi är en av de minst islamofobiska myndigheterna"

- in Studentliv

Säpos generaldirektör Anders Danielsson var noga med att avdramatisera sin och Säpos verksamhet när han på tisdagskvällen höll föredrag i Café Athen.

– Vi är bara en av många svenska myndigheter, sade han.

Med frågor om Wikileaks, Afghanistan och islamistisk extremism såg dock nyfikna studenter till att nerven upprätthölls.

Anders Danielsson inleder föreläsningen med att prata lite om sig själv, för att ge perspektiv åt de förväntningar som sammankopplas med hans yrkestitel.

Han berättar om sina egna juridikstudier i Lund, och poängterar att man inte får några gudomliga eller allvetande krafter bara för att man blir chef för Säpo.

– Vissa saker kan jag inte svara på för att jag inte får, men mycket kan jag inte svara på för att jag inte vet, säger han, väl medveten om att det kommer att vara många som vill ställa frågor.

Lupef, Lunds universitets politiska och ekonomiska förening, som arrangerar aftonen, har sett till att andra halvan av föreläsningen ägnas åt just detta.

Arbetar förebyggande

På ett lika anspråkslöst sätt börjar Anders Danielsson sedan att berätta om Säpo.

– Vi är bara en av många svenska myndigheter, vilket betyder att vi följer direktiv från regeringen, som i sin tur styrs av riksdagen. Vår uppgift är att arbeta förebyggande för rikets säkerhet, vilket också innefattar ett arbete mot terrorism och ett beskyddande av den centrala makten i riket.

”Vi måste hindra dem”

Anders Danielsson verkar också väl införstådd med vilka missuppfattningar som finns om organisationen, men klargör samtidigt att Säpo kanske inte är en vanlig myndighet trots allt.

– Vi sysslar inte med spionage, däremot med kontraspionage. Det förekommer till exempel att underrättelseofficerare från andra länder kommer hit under täckmantel, och då måste vi hindra dem. Ofta stoppar vi dem genom att helt enkelt avslöja deras identitet, men det händer att vi också försöker använda dem i syfte att spionera tillbaka.

Han vill föga överraskande inte gå in på vilka länder som eventuellt bedriver spionage mot Sverige.

Assange påverkar inte

När frågestunden inleds är han också väldigt noga med att uttrycka sig i

generella termer. Den senaste tidens händelser kring Wikileaks och Julian Assange har inte påverkat Säpos relationer med utländska organisationer, menar Anders Danielsson.

Han har också svårt att se en koppling mellan svenska trupper i Afghanistan och ökad terrorism i Sverige.

När någon frågar om islamistiska grupper är det största terrorhotet mot rikets säkerhet blir svaret försiktigt.

– I många andra länder finns det separatistiska terrorgrupper, men det har vi inte här, så därför skulle man kunna hävda att det är så. Det är dock viktigt att säga att Säpo är en av de minst islamofobiska myndigheterna i Sverige. Vi har en god dialog och daglig kontakt med representanter från olika islamistiska rörelser i landet.

Bevakas hårt

Säpo granskar många, men vem granskar egentligen Säpo, undrar en åhörare.

– Vi blir hela tiden hårt bevakade från flera olika håll, både internt och externt. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden granskar oss ständigt. Det är också så att en del av mitt jobb är att kontrollera att allt går rätt till i organisationen. Man ska heller inte underskatta medias bevakning, säger Anders Danielsson.

Han är också emot utökade befogenheter för Säpo.

– Vi kan inte lösa de stora problemen med vad man kallar en ”quick fix”, det vill säga ge en myndighet mer makt. Snarare handlar det om att det måste ske en långsam process i andra och större delar av samhället.