AFB satsar på matavfall

- in Nyheter

Lunds kommun nådde inte fjolårets nationella klimatmål.

En satsning på matavfallssortering från AF Bostäder hade kunnat vara den avgörande skillnaden. Men dyra adressändringar stod i vägen.

Nu väntar ett pilotprojekt på Vildanden.

Runt om i landet tas det krafttag för ett bättre miljöarbete. För att klara fjolårets nationella klimatmål skulle minst 35 procent av varje kommuns matavfall hamna i en särskild påse. Lunds siffra landade på 29 procent. Med sina närmare 6 000 bostäder hade AFB kunnat göra en avgörande skillnad.

– Deras hyresgäster utgör en stor del av befolkningen så det är klart att det skulle spela en stor roll om de införde matavfallssortering. Vi ser gärna att de skyndar i långsam takt, säger Lunds renhållningsdirektör Erik Rånlund.

Trots påtryckningar valde AFB att inte göra någon satsning förra året.

– Det fanns inte tillräckligt med resurser. Stora delar gick till adressändringarna. Vi blev tvungna att prioritera, säger Rose-Marie Stolpe, AFB:s processansvariga.

Pilotprojekt startar i april

Lunds kommuns mål är att matavfallssortering ska finnas på stadens alla bostadsområden inom de närmaste åren. Till skillnad från tidigare finns i dag de rätta förutsättningarna. Matavfall omvandlas nu till biogas och kompostjord, förklarar Erik Rånlund.

Rose-Marie Stolpe berättar att AFB har försökt få studenter att återvinna matrester tidigare, men satsningen gick i stöpet.

– Vi hade tester för ett par år sedan. Då funkade det inte. Människor kastade sopor som inte hade där att göra. Det kändes som att hyresgästerna inte var mogna än, säger Rose-Marie Stolpe.

Nu kan dock en bättring vara på väg. I april startar AFB ett pilotprojekt för matavfall på Vildanden. Hur sorteringen ska gå till är ännu inte helt klart.

– Hyresgästernas intresse är nog större i dag än vid det senaste försöket. Vi vill väldigt gärna vara med i den här satsningen som kommunen gör. Men vi har flera frågor att se över. Till skillnad från de flesta bostadsföreningarna har vi många korridorboenden. Sedan måste vi reda ut hur och var vi ska placera kärlen, säger hon.

Behövs bara extra kärl

Går satsningen hem kan den sträcka sig till samtliga boenden.

– När vågar jag inte säga. Men märker vi att folk tar till sig av pilotprojektet så ser jag ingen anledning att vänta med ytterligare satsningar.

Enligt Erik Rånlund krävs det dock inte mycket ändringar. AFB behöver i praktiken bara lägga till ett extra kärl i sopområdena.

– AFB har redan i dag stora områden med flera olika kärl i sina containrar. På sätt och vis är situationen redan löst för dem, säger han.

Så ser situationen ut på din nation