Platsbrist försvårar källsortering

- in Nationer, Nyheter

Många av nationshusen saknar matavfallshantering. Hos en del kan ett införande vara på gång. Andra väljer att avstå. Anledningen? Platsbrist.

Åtta av tretton nationshus saknar matavfallshantering. Några uppger dock att de i dagsläget letar lösningar. Det visar Lundagårds rundringning.

– Vi utvärderar sophanteringen och har i veckorna träffat både privata och kommunala avfallshanterare. De har undersökt våra anläggningar för att se om vi skulle kunna utöka sorteringsmöjligheterna. Detta skulle i så fall ske inom några månader, förklarar Göteborgs nations husförman Anders Tarandi.

Får inte plats

Andra har valt att inte gå längre i frågan. Otillräckliga lokaler uppges oftast vara det avgörande hindret.

– För oss är det ett rent logistiskt problem. Saken har diskuterats men sortering av matavfall får inte plats i lokalerna. Jag känner ändå att vi har kommit långt med de sorteringsmöjligheter vi har i dag, säger Lunds nations kurator Gustav Henriksson.

”Fastigheterna inte redo”

Lunds kommuns renhållningsdirektör Erik Rånlund medger att nationshusen i många fall har ett bristfälligt utrymme.

– De måste göra förändringar på sina byggnader. Fastigheterna är inte redo än.

Nationerna i Lund erbjuder runt 1 400 bostäder.

Läs mer: AFB satsar på matavfall