De kan representera Lunds studenter nästa år: ”Vill inte förändra”

- in Nyheter

På måndag avgörs vilka som ska företräda Lunds studenter. Ingen av de två kandidaterna har för avsikt att förändra Lunds universitets studentkårer (Lus), utan är måna om att låta kårerna styra.

Snart är det val. På måndag (11/3) ska kårerna rösta fram vem som ska representera studenterna under nästa verksamhetsår. En ny ordförande och en ny vice ordförande till Lus ska väljas. Valberedningen har nominerat Mia Huovilainen och Axel Simonsson till posterna. Mia Huovilainen är nuvarande ordförande för Humanistiska och teologiska studentkåren. Axel Simonsson är vice ordförande för Samhällsvetarkåren.

I måndags hölls den traditionsenliga utfrågningen, där kårerna får möjlighet att ställa frågor till kandidaterna. Under utfrågningen är både Mia Huovilainen och Axel Simonsson måna om att poängtera att det är kårerna som bestämmer vilken riktning Lus tar och vilka frågor som ska lyftas. Ingen av dem har för avsikt att förändra Lus.

– Jag vill inte förändra Lus. Jag vill bevara det goda diskussionsklimatet som vi har haft det senaste året, säger Axel Simonsson under sin utfrågning.

Mia Huovilainen uttrycker sig liknande under sin utfrågning.

– Jag vill inte gå in och förändra hela organisationen – jag vill förvalta den. Då menar jag att jag vill se till att organisationen hålls vid liv och att kårerna får igenom sina önskemål, säger hon.

Lus ordförande och vice ordförande ska agera neutralt och föra fram studenternas gemensamma talan. En fråga som därför blev aktuell under utfrågningen var hur Mia Huovilainen och Axel Simonsson ska förhålla sig neutrala i frågor gällande resursfördelning. De har tidigare tagit ställning i frågan i en debattartikel i Lundagård.

– Artikeln i Lundagård har vi skrivit utifrån de mandat vi sitter på nu med de verksamheter som vi företräder nu, säger Axel Simonsson. 

– Jag tror att det är viktigt att vara lika övertygande i de ståndpunkter vi kommer att representera om vi blir invalda, fortsätter Axel Simonsson.

Mia Huovilainen tror att det är bäst att inte själv säga så mycket i just den frågan utan lyssna in kårerna – för att sedan kunna företräda vad de tycker.

– Jag tror generellt på att vara så tyst som möjligt i den frågan, säger hon.

De två kandidaterna har liknande syn på hur de ska förhålla sig till kårerna och Lus, men de skiljer sig åt när de kommer till sättet att arbeta. 

– En svaghet jag har är att jag ibland är lite för snabb på bollen. Då tycker jag att det är viktigt att jag har någon som säger stopp, om den första tanken jag har haft inte är bra, säger Axel Simonsson.

Mia Huovilainen uttrycker i sin tur att hon gärna tänker efter innan hon agerar.

– Jag föredrar att få tänka några varv och gillar att ha mycket tid på mig, för då känner jag att jag arbetar fram mitt bästa svar. Jag skulle väl säga att jag kompletteras av en person som är snabb på bollen, säger Mia Huovilainen.

Om en vecka får vi veta hur kårerna röstar. Frågan är om det blir Mia Huovilainen och Axel Simonsson som får företräda samtliga studenter vid Lunds universitet efter sommaren.