Ytterligare motgångar för LU:s bostadsprojekt

- in Bostad, Studentliv
@Kenneth Carlsson

Trots upprepade löften har universitetsledningen återigen flyttat fram beslutet i bostadsbolagsfrågan.

– Jag lovar att det ska ha kommit ett förslag till mötet i december, säger förvaltningschefen Marianne Granfeldt.

Protester, lurendrejerier, tält och uppgivenhet kännetecknar bostadsbristen i Lund. Detta är ett problem som universitetsledningen länge velat få bort, och de har därför gått in med ambitionen att bli bostadsaktör för att få bort bostadsbristen.

Efter ett första misslyckat försök under styrelsens oktobermöte skulle universitetsstyrelsen idag åter ta upp den heta frågan om att starta ett externt bostadsbolag. Men än en gång skjuts beslutet upp.

Satsade på fel kort

Tidigare har ledningen jobbat efter två lösningar. Men det första spåret, att den egna bostadsstiftelsen Akademihemman skulle hålla i bolaget, har man nu fått ge upp. Enligt förvaltningschefen Marianne Granfeldt hade nämligen situationen skapat en risk för jäv, då Akademihemman och universitetet till stora delar har samma styrelse.

– Vi hade inte sett problemen i förhand som uppkom vid det förra mötet. Men man får inte sitta på två stolar och köpa tjänster av sig själva, säger Marianne Granfeldt.

Det andra spåret, att låta universitetets holdingbolag hyra ut bostäder, borde därmed vara huvudspåret. Men detta vill inte Marianne Granfeldt hålla med om.

– Vi har sett över olika förslag, däribland holdingbolag och samarbete med kommunen, men vad de skulle gå ut på vill jag inte avslöja i nuläget. Förhoppningsvis kan vi säga mer i december, säger Marianne Granfeldt.

Har ni fått börja om på ruta ett?

– Nej, men vi har fått börja kolla mer på andra lösningar.

Per Eriksson har flera gånger uttalat sig om en nära lösning, men Marianne Granfeldt vill inte påstå att han har varit förhastad.

– Per Eriksson är otroligt engagerad i den här frågan och han kommer inte att lämna den. Men vi vill samtidigt göra det bästa av de möjligheter som finns och vi vill göra det ordentligt, säger hon.

Nu ställer än en gång universitetsledningen ut löftet att ett beslut ska fattas så snart som möjligt.

– Jag lovar att det ska ha kommit ett förslag till mötet i december, avslutar Marianne Granfeldt.