Teknologkåren ska göras mer tillgänglig

- in Kår, Studentliv
@Jacob Hederos

Som en av fem kårer i Sverige ska TLTH arbeta under det kommande året med att öppna upp verksamheten för fler grupper av studenter.

– Vi vill ha hjälp helt enkelt, säger kårordföranden Axel Andersson.

Det är genom det nationella initiativet ”Så funkar det” från Sveriges förenade studentkårer som Teknologkåren ska arbeta under det kommande året för att göra sin verksamhet öppnare för fler studentgrupper.

Teknologkåren är redan känd för att ha många aktiva studenter, så varför behöver ni hjälp?

– Vi har redan en stor gemenskap med många aktiva, och det behöver vi ha. Men en gemenskap kan också vara begränsande och därför behöver vi öppna upp verksamheten för att få en större mångfald bland de aktiva, säger Teresia Olsson, vice ordförande.

Hon fortsätter:

– Vi har alla dessa mål uppställda i våra dokument, men vi vill ha kompetens och assistans för att leva upp till de målen. ”Så funkar det” blir en liten del i det arbetet.

Vad för verksamhet på kåren skulle få hjälp detta arbete?

– Typiska grejer är praktiska förändringar som att se till att det finns hörselslingor i alla våra lokaler, men också sociala insatser för att göra nollningsfaddrarna mer medvetna om hur man inkluderar även dem som kanske inte lockas av nollningen från början, säger Teresia Olsson.

Totalt ansökte 11 kårer om att vara en del i pilotprojektet. Efter det första året kommer deras arbete att samlas i en metodbok som sedan ska användas i en workshopserie som erbjuds till alla kårer.