Varför skjuter de?

Ta’t lugnt. Behåll värjan i bältet, det är inte dansken som anfaller. Kanonskotten som hörs över hela Lund bränns av för att fira vårens doktorspromotion.

Idag är en av årets stora akademiska händelser. Doktorspromotionen klär doktorander i hattar och klänningar, och firar de som har disputerat under året.

Promovera är latin och betyder ”befodra”, eller ”föra fram”.

Totalt är det över 100 personer som ska firas.

Skulle det falla dig in att hälsa på de nybefodra på värdigt manér kan du utropa: Vale! Praeclarissime Doctor! (Lev väl, högt lysande doktor!)