Många lundastudenter utan hemförsäkring

- in Nyheter

Många studenter vid Lunds universitet saknar hemförsäkring. Det visar en enkät som Lundagård har låtit göra. 16 procent av de svarande är oförsäkrade och många av dem har inga planer på att ändra på det.

– Det är en helt onödig risk, men jag är tyvärr inte förvånad. Många studenter vet inte vilket skydd det ger, säger Gunnar Olsson, chef för konsumenternas försäkringsbyrå.

gubbenStudenter är oförsäkrade i högre grad än befolkningen i allmänhet. Uppskattningen bland människor i branschen är att 5-10 procent av svenskarna saknar hemförsäkring. I Lundagårds studentenkät med över 2 000 svar är siffran 16 procent. Gunnar Olsson säger att det är välkänt att studenter ofta väljer bort hemförsäkringen och tror att det beror på okunnighet.

– De förstår inte vad det ger för skydd. Många tror också att de fortfarande omfattas av sina föräldrars försäkring.

Gunnar Olsson säger att många studenter tror att hemförsäkringen bara täcker skada på egendom och att de därför tror att de sparar pengar på att vara oförsäkrade.

– Studenter kanske inte har så mycket i hemmet och tänker att “risken för den här datorn kan jag stå för själv”, men då vet de inte vilket skydd det ger.

Inga planer på att skaffa försäkring

Hemförsäkringen ger till exempel en reseförsäkring, som täcker kostnaderna för vård och hemresa för den som råkar ut för en olycka. Dessutom ger den ett rättsligt skydd för den som hamnar i tvistemål. Trots det visar Lundagårds undersökning att över hälften av dem som inte har någon försäkring inte heller har några planer på att skaffa det.

– Det är en helt onödig risk, säger Gunnar Olsson.

Vad tänker du om att så många inte tänker skaffa en försäkring?

– Då undrar jag vad de gör när de reser iväg. Om du råkar ut för en olycka i Spanien till exempel så kostar det en halv miljon att flyga ambulansflyg hem. Har man ingen försäkring så får man bekosta det själv.

Det är en oansvarig hållning, menar han.

– Det finns någon sorts tro att någon annan alltid betalar, men så är det inte. Utan då är det mamma och pappa som får göra en inteckning på huset. Vi har en del exempel på det.

Funderingar på kollektivanslutning

Rolf Svensson är VD på AF-bostäder och ordförande i Svenska studentbostadsföreningen. Han säger att det har funnits diskussioner om att bostadsföreningarna skulle kollektivansluta hyresgästerna, men att det har gått i stå.

– Vi har lagt mycket krut på detta, men det finns ideologiska invändningar mot kollektiva avtal och hyreslagen kanske inte godkänner ett sånt tillägg. Vi har landat i att vi inte kan göra något annat än att informera och hoppas att folk tar rätt beslut.

Lundagårds enkät visar dock att AFB:s hyresgäster är oförsäkrade i högre grad än studenterna i allmänhet. 21 procent av de som bor hos AFB saknar hemförsäkring.

Vad vill du säga till dem?

– Ändra dig. Ompröva ditt beslut. Fundera på konsekvenserna, säger Rolf Svensson.