”Resursbristen överskuggar allt annat”

- in Nyheter
@Ida Ölmedal

Pär-Ola Nilsson, ansvarig för utbildningsbevakningen på Samhällsvetarkåren, är inte förvånad över kvalitetsbristerna i Lunds sociologiutbildningar. Samtidigt ifrågasätter han tillförlitligheten hos Högskoleverkets utvärdering.
– Den är helt oanvändbar i förbättringssyfte.

Pär-Ola Nilsson är ansvarig för utbildningsbevakningen på Samhällsvetarkåren. Han är inte förvånad över att Högskoleverkets bedömning om bristande kvalitet på två av Lunds sociologiutbildningar .

– Att det är dålig kvalitet är en följd av vår resursbrist. Den är så allvarlig att den överskuggar allt annat. Det går inte att prata om att förbättra pedagogiska metoder när vissa bara kan ha lärarledd tid två till fyra timmar per vecka, säger han.

Samtidigt är Pär-Ola Nilsson skeptisk till hur pålitlig Högskoleverkets utvärdering är. Han är kritisk till att bedömningen utgår från examensuppsatserna.

– På kandidatprogrammet i rättssociologi har de tittat på fem masteruppsatser. Det är ett väldigt litet stickprov. Dessutom kan man inte mäta alla examensmål i den sista uppsatsen. Även om man vill begränsa sig till att se till utbildningens resultat, måste man titta på fler aspekter än en uppsats.

Du arbetar med att bevaka utbildningens kvalitet. Kan du använda dig av den här utvärderingen?

– Nej, den är helt oanvändbar i förbättringssyfte. Jag skulle inte bli tagen på allvar om jag sa ”de här uppsatserna är dåliga, då är hela utbildningen dålig”. Eftersom utvärderingen bara bedömer resultaten är det också svårt att veta vad det är som behöver förbättras.

Läs Lundagårds intervju med utbildningsminister Jan Björklund om det kritiserade utvärderingssystemet här.