Tillståndsenheten skärper tonen mot Göteborgs nation

- in Nyheter

Fylleri, bråk och utslängda studenter. Detta mötte tillståndsenheten under en tillsynsrunda på Göteborgs nations klubb Nr XV i april. Nu riskerar nationen en varning av socialnämnden.

Tillståndsenheten fann mycket att anmärka på när de besökte klubb Nr XV i slutet av april. Anmärkningarna bestod bland annat av att klubben inte kunde servera lagad mat trots att de hade skyltat med det och att klubben upplevdes som allmänt stökig och bråkig. Överförfriskade gäster avvisades också kontinuerligt under den halvtimme som tillsynen genomfördes.

– De från tillståndsenheten sa att de tyckte det var den värsta fyllan de sett på fyra, fem år. Men det har jag svårt att tro, säger en av de serveringsansvariga på klubben.

– Jag tyckte vi hade koll, men det är ju tillståndsenheten som avgör.

– När man har ett serveringstillstånd är det viktigt att man sköter det. Man har ett ansvar att hålla berusningsnivån nere, säger Annika Landfors, tillståndschef på tillståndsenheten.

Göteborgs nation har vid ett tidigare tillfälle fått en så kallad erinran från tillståndsenheten. En erinran är första steget i trappan mot ett indraget serveringstillstånd. Om situationen inte anses ha förbättrats efter erinran kan detta leda till en varning.

– När vi ser att problemen är återkommande, trots erinran, är det vårt jobb att skärpa tonen, säger Annika Landfors.

Tillståndsenheten har föreslagit att Göteborgs nation ska varnas. Det är socialnämnden som i så fall utfärdar varningen och de ska ta ett beslut angående detta vid ett sammanträde den 18 juni. Fortsätter problemen trots varningen kan nästa steg bli ett indraget serveringstillstånd.

–Vår erfarenhet är att när nationer varnats så skärper de sig. Vi har inte varit med om att dra tillbaka ett serveringstillstånd från studenter, säger Annika Landfors.

Lundagård har sökt Göteborgs nations kurator, Gunnel Bildt, för en kommentar, men hon skriver i ett sms att hon vill avvakta socialnämndens beslut innan hon uttalar sig.

Under 2011 varnades Wermlands och Malmös nation.