Studenter i kläm på lärarutbildningen

- in Studentliv
@Jacob Hederos

Än en gång stöter lärarutbildningen på hinder. Högskoleverket beviljar inte examenstillstånd till ämnen som studenter sökt, och nu får de ansvariga söka samarbeten med andra högskolor för att hitta utbildningsplatserplatser.

Filosofi, matematik och religionskunskap. Det var de ämnen som lärarutbildningssamarbetet mellan Lunds universitet och Högskolan i Kristianstad planerade att utvidga sin verksamhet med till hösten.

Men när Högskoleverket meddelade beslutet tidigare i veckan blev det ett nej. Det saknas framför allt lärarresurser på lärosätet, enligt HSV:s bedömning.

– Det känns såklart synd, men vi får ta med oss kritiken framöver, säger Johannes Persson, prefekt på institutionen för utbildningsvetenskap.

Nu sitter ett tiotal studenter utan möjlighet till att få läsa sitt förstahandsval.

– Nu ordnar vi samarbeten med Malmö och Halmstad för att de som ansökt till de ämnena, säger utbildningschefen Håkan Sandgren.

Så det kommer att bli ytterligare pendling för de drabbade studenterna?

– Ja, så blir det för de som vill behålla sina ämnen. Men de har också gjort andra och tredjehandsval som de kan välja istället.

Varför kunde man ansöka om att få läsa ämnen som ni inte visste om ni fick?

– De informerades om att möjligheten gavs under förutsättning att vi fick examenstillstånden. Det hade varit förödande om vi fått tillståndet utan att några studenter kunnat läsa det sedan. Friskt vågat, hälften vunnet, säger Håkan Sandgren.

Utbildningen har under sitt första år haft problem med avhopp på nära 40 procent. Kritiken från studenterna handlade bland annat om bristande studiestöd.

– Vi planerar ytterligare insatser inför hösten med studievägledning för att möta studenternas behov, säger utbildningschefen Håkan Sandgren.

Själv har utbildningschefen inte har valt att fortsätta sin tjänst efter den första juli. Enligt prefekten Johannes Persson rekryteras en ny chef för tillfället, samtidigt som institutionen också söker fler personal för att just utvidga sin kompetens.

– Därigenom avhjälps många av de svagheter som vi nu har, säger han.

Det var höga ambitioner som uttalades när utbildningen skulle startas. Men samarbetet mellan flera institutioner och lärosäten har varit svårare att genomföra än planerat, enligt Johannes Persson, som är självkritisk inför den situation som uppkommit.

– Om vi hade haft en mer pessimistisk inställning från början till möjligheterna att dra igång en helt ny utbildning och institution så hade inte studenterna behövt hamna i kläm som nu, säger han.

Inför hösten kommer dock en ny utbildningsmöjlighet att ges, den i en kompletterande lärarexamen för de som redan läst in ämneskompetensen under sin tidigare utbildning.

— Vi har runt 20 förstahandssökande till de kompletterande tre terminerna, så det ser ut att bli en första grupp till hösten, säger Håkan Sandgren.