Nollar för första gången internationella

- in Nyheter

Röda mattan rullades ut för att välkomna studenterna till LTH. För de internationella studenterna finns för första gången chansen att delta i Teknologkårens nollning.

– De är nya på Lunds tekniska högskola och har inga högskolepoäng härifrån. De är lika mycket nollor som alla andra.

Så förklarar Dara Kader, vice kårordförande, varför utbytesstudenter ska ha samma möjlighet att delta på nollningen som nya studenter. Tillsammans med teknologkårens sektioner har Dara gjort upp en plan för att så många utbytesstudenter som möjligt ska kunna delta i årets nollning.

– Det kommer att uppstå problem, säger Dara.

– Det måste finnas något vi glömt.

Räcker inte med enstaka kvällar

Trots att idén kom sent råder det inga tvivel på att Dara vill utöka initiativet till nästa år.

– Man arrangerar pubar där massa internationella studenter och svenskar möts. Men jag tror inte att integration kan lösas på en kväll. Nollningen är det bästa tillfället.

Mitt i den hektiska tillvaron på kårexpeditionen kommer en tysk student på besök. Ett par minuter senare har Dara ordnat så att studenten kan delta i nollningen.

– Eftersom det är första året kommer inte alla att kunna vara med, berättar han.

– Jag har gått efter ett system där jag väljer de som kommer fram och tar tag i mig.

Annorlunda erfarenhet

Adriaan Bovendeert läser industridesign i Nederländerna och är en av utbytesstudenterna som ska nollas. Han har redan gott om erfarenheter från studentlivet:

– Jag gick med i en studentorganisation där man var tvungen att jobba som volontär tre dagar. Om du sa fel sak var du tvungen att göra 20 armhävningar.

Han säger att han inte vet vad han kan förvänta sig, men att han ser definitivt skillnader. Bland annat upplever han att det i Sverige finns ett större fokus på vad man studerar. Det är därför inte självklart att det bara finns fördelar med att delta i LTH:s egna nollning:

– Det beror på vad man söker. Internationella studenter tar ett stort steg som flyttar till Sverige så de är väldigt öppna. Men jag kommer att veta mer om riktig svensk kultur.

Manuell registrering

Kårordförande Rasmus Kjellén ser mycket positivt på att inkludera utbytesstudenterna. Eventuella problem är ingen anledning att inte genomföra något. Det blir tydligt när nästan en hel expedition manuellt registrerar nollor på grund av att ett, enligt Rasmus, dåligt planlagt serverbyte gjort att den elektroniska tjänsten lagt ner.

– Det ingår ju liksom i jobbet, säger Rasmus.