Sommarjobbet – de är vinnarna och förlorarna

- in Nyheter

Vill du ha ett sommarjobb som är relevant så bör du helst läsa medicin. Och undvika samhällsvetenskapliga ämnen. Det visar en sommarjobbsenkät som Lundagård har gjort.

Han tog gravskiftet…De som pluggar samhällsvetenskap har haft allra svårast att hitta ett jobb med koppling till sin utbildning. Andy Persson studerar till socionom, men i sommar har han jobbat på en kyrkogård.

– Jag tror många känner att det inte ens är värt att leta, säger han.

Andy Persson har gått ett år på socionomutbildningen på Campus Helsingborg. Han säger att hans klasskamrater upplevt samma problem.

– Vad jag vet så har ingen i klassen haft ett jobb som är relevant för utbildningen.

Flitiga – men inte så studierelaterat

Någon hjälp från kåren eller fakulteten har han heller inte märkt av.

– Det är svårt för en enskild person att veta vad man ska söka. Det hade varit jättebra om man hade kunnat få stöd från dem, säger Andy Persson.

Lundagårds undersökning visar att samhällsvetare har jobbat ganska flitigt – 78 procent av de svarande har haft ett jobb under sommaren. Men bara en fjärdedel av dem har haft ett jobb som relaterar till studierna. Det är lägst av alla tillfrågade grupper. Andy Persson har svårt att hitta en förklaring, men tror att det kan handla om statusskillnader.

– Det kanske inte finns något intresse från samhällets sida. Det läggs mer pengar på andra områden, säger han.

”Det bästa jobb jag haft”

Andy Persson tror att det faktum att han pluggat så kort tid begränsar möjligheterna att jobba med något relevant för studierna.

– Jag hade en diskussion med en kompis om det och det enda jag hade varit kvalificerad för är att vara skötare på en psykavdelning.

Trots den dåliga kopplingen till studierna är han nöjd med de fem veckorna på kyrkogården.

– Det har varit jättetrevligt. Antingen är det ensamarbete utomhus och man kan lyssna på musik eller så arbetar man tillsammans med någon och kan prata om allt möjligt. Det är det bästa jobb jag har haft, säger Andy Persson.

… och hon tog drömjobbetFör biomedicin-studenten Elin Folkesson blev sommaren perfekt. Genom ett stipendium från medicinska fakulteten kunde hon pröva på det hon helst av allt ville göra och få betalt. Dessutom fick hon högskolepoäng.

– Det var ett drömjobb för mig, för det är det här jag vill jobba med, säger hon.

Elin Folkesson jobbade på BMC i Lund där hon hjälpte ett forskarlabb som studerar myeloisk leukemi hos barn. Med tanke på att hon pluggar kandidatprogrammet i biomedicin var jobbet som klippt och skuret för henne. Upplägget var också lockande: hälften av hennes lön betalades av labbet och den andra hälften av ett stipendium från medicinska fakulteten.

– Utan medicinska fakulteten hade det varit väldigt svårt, nästan hela min klass har jobbat med liknande saker och liknande upplägg, säger Elin Folkesson.

Kvitto på rätt val

För henne blev sommarjobbet ett kvitto på att hon valt rätt utbildning.

– Jag trivdes jättebra och hade en jättebra handledare, så jag kände absolut att jag hamnade på rätt ställe, säger hon.

Lyckligt lottad

Studenter vid medicinska fakulteten utmärker sig i Lundagårds undersökning. Nio av tio svarande har haft ett jobb under sommaren och hela 61 procent av dem har haft ett jobb relaterade till studierna. Inget annat studieområde kommer i närheten. Elin Folkesson är medveten om att hon är lyckligt lottad.

– Man hör ganska många som pluggar på universitetet som har haft svårt att få ett bra sommarjobb. Man är överkvalificerad för vissa och underkvalificerad för andra, säger hon.

Hon tror att hon kommer att ha stor användning av sommarens erfarenheter.

– Jobbet har gett mig bättre självförtroende och ett större kontaktnät. Och så är det alltid en merit att ha jobbat på labb, säger Elin Folkesson.