Få kvinnor i topptidskrifter

- in Nyheter

Det är långt färre kvinnor än män som erbjuds att skriva i två av de ledande naturvetenskapliga tidskrifterna, skriver två lundaforskare i en ny artikel i Nature.

I det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften Nature presenterar Daniel Conley och Johanna Stadmark, båda forskare vid geologiska institutionen på Lunds universitet, statistisk som visar att kvinnliga forskare är underrepresenterade i två av de mest betydande naturvetenskapliga tidskrifterna.

Detta visar de genom en analys av författardistributionen under två år i kategorierna Perspectives i Science och News & Views i Nature. Av artiklarna publicerade under News & Views i Nature var det så lite som 17.3 procent av artiklarna inom ämnessvären biologi och kemi, 8.1 procent inom fysik och 3.8 procent inom miljövetenskapen, som var författade av kvinnor.

– Vi finner att färre kvinnor än män får den karriärgynnande möjlighet som det innebär att bli inbjuden att skriva artiklar i de ledande vetenskapliga tidskrifterna, säger Daniel Conley i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Enligt artikelförfattarna kan det endast anses vara jämställt om de vetenskapliga journalerna avspeglar alla som bedriver forskning.

Det finns visserligen fler manliga professorer i både Europa och USA, men det är ändå korrekt enligt artikelförfattarna att dra slutsatsen att detta inte kan förklara könsskillnaden i publicering i de ansedda tidskrifterna.