ESU: ”Erasmus saknar pengar”

- in Nyheter

Den Europeiska studentunionen har uttryckt oro över finansieringen för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus inför hösten 2013. Men den ansvariga myndigheten i Sverige, Internationella programkontoret, delar inte farhågorna.

 

I förra veckan gick Karina Ufert, ordförande vid Europeiska studentunionen, ESUut med oro över att det saknas EU-pengar till Erasmusprogrammet det kommande året.

”We urge the European Commission to make hast with their so called Global Transfer Proposal and solve the current financial shortcomings of the European Fund by using money from underspent EU funds”, sa hon till nyhetsbyrån AFP.

Det grundläggande problemet är att det har uppstått ett hål i EU:s budget 2012 på upp emot 85 miljarder kronor och det är oklart vilka konsekvenser som detta kommer att få.

På den handläggande myndigheten, Internationella programkontoret, ställer man sig frågande inför det uttalande som kommit från ESU.

Den ansvariga handläggaren på myndigheten, Jari Rusanen, skickade under helgen ut ett mejl till alla Erasmus-handläggare på de svenska lärosätena, med budskapet att de: ”inte ser någon anledning att oroa sig när det gäller Erasmusfinansieringen.

– Vi känner i alla fall inte till någon information som skulle leda till oro, säger Jari Rusanen vid avdelningen för europeiskt samarbete.

Jari Rusanen känner till EU:s generella budgetproblem, men menar att detta är allmänt och att det ännu inte finns något specifikt om att Erasmus skulle drabbas.

– Vi försöker just nu härleda varifrån ryktet kommer ifrån, säger Jari Rusanen.

Enligt ESU:s ordförande Karina Ufert så finns det dock belägg för att finansieringen kan vara hotad.

– Enligt ett uttalande från EU:s budgetkommitté saknas det finansiering för utbildningsprogram likt Erasmus för den andra terminen 2013. Detta har också bekräftats skriftligt av EU-kommissionen, säger Karina Ufert och fortsätter:

– Erasmus saknar pengar, men vi ser fortfarande över siffrorna.

Artikeln har uppdaterats efter publicering.

 

Fakta

[checklist]

Erasmus

  • Erasmus är en del av EU-programmet för livslångt lärande, och har som mål att öka internationell rörlighet och öppenhet över gränser.
  • Programmet startade 1987 och har fått sitt namn från den resande filosofen och humanisten från Rotterdam.
  • 1300 euro utgår i ett grundbidrag till alla studenter som åker inom programmet.
  • Under de senaste åren har även praktikstipendier kunnat ges ut till studenter som ordnar praktikplats själva, där 400 euro i månaden kan ges till stipendiesökande.
  • Studievägledarna är mestadels kontaktpersoner för studenterna, men detta skiftar över lärosätet.
  • Runt tre fjärdedelar av universitetets avtal ingår i Erasmusprogrammet.
  • 15 mars är sista ansökningsdag för Luup – universitetsgemensamma utbyten.
  • Källa: europaportalen.

[/checklist]