”Risken? Att Euron skapar hat!”

- in Studentliv
@Lundagård

Johan Norberg, liberal idéhistoriker och debattör, kom på tisdagskvällen till Lupef för att ge sin syn på Eurons fiasko och varför Europa står inför en större prövning än vi kunnat föreställa oss.

Johan Norberg vill i sin nysläppta bok ”Eurokrash – en tragedi i tre akter”, berätta om sitt perspektiv på Eurokrisen. Boken ämnar förklara Eurons historia, från de första planerna på en gemensam europeisk valuta, till valutans i dag totala kris.

Det var en fullsatt sal 219 på Eden som väntade honom, då föreläsningen på grund av en felbokning tvingats flyttas från hörsalen.

Norberg inledde sitt föredrag med att ställa frågan: ”Varför blev det såhär?”. Under de 45 kommande minuterna besvarade han spörsmålet genom att använda sig av ”tre akter” hämtade ur – passande nog – grekiskt drama; hybris, förblindelse och undergång.  Norberg berättade om hur tyska försök att försäkra sig om tillförlitlighet körts över av övriga EG-medlemmars jakt på ekonomisk trygghet, och rev ned skratt från åhörarna.

Efter att ha understrukit den stora faran som skapas när nationer ställs inför påfrestningar från varandra och fördomar får löpa fritt, där tyskar blir ”nazister” och greker”parasiter” trots Eurons och EU:s ursprungliga syfte att skapa gemenskap, avslutade Norberg sin föreläsning med en halvt dystopisk sammanfattning:

– Jag var Euromotståndare från början, men då var min stora rädsla att Euron skulle göra oss alla fattiga. Men nu är min stora rädsla mycket värre; att Euron ska få oss att hata varandra.

Efter att den ”grekiska tragedin” hade avslutats av Norberg saknades det dock svar på frågan, hur ska vi rädda det som går att rädda av Eurozonen?

– Jag tror att det viktigaste just nu är att fokusera mindre på åtstramningar och nedskärningar, och istället börja arbeta konkret för att förändra strukturer på arbetsmarknader och göra arbetskraft mer lättrörlig, kommenterar Johan Norberg efter föreläsningen.

Finns det något konkret som du skulle föreslå en krisande stat?

– En konkret sak är att, i motsats till vad Frankrikes president nu vill göra, höja pensionsåldern istället för att sänka den. Det både kostar mindre och inbringar mer pengar än det omvända.

För en student idag, hur påverkar krisen vår framtida arbetsmarknad?

– Ärligt talat så ser det väldigt illa ut. De flesta av er som pluggar här kommer att söka er till den svenska arbetsmarknaden, och Sverige är ett exportberoende land. Men det positiva som går att säga är att kunskap och kompetens i det långa loppet alltid är mer värt än pengar kortsiktigt, avslutar Johan Norberg.

 Text:  Dennis Jörnmark Callstam