Skilda åsikter om valdeltagande i Madrid

- in Internationellt, Nyheter

Klimatfrågan eller fotboll? Drivkraften för att rösta i EU-valet bland spanska studenter rör inte enbart lika rättigheter eller välfärd.

Spanien har varit medlem i Europeiska unionen sedan 1986 och har inför kommande period 61 av 720 platser i Europaparlamentet. I april i år sammanställde Europeiska unionen (EU) undersökningen ”Youth and Democracy”, där europeiska ungdomar i åldrarna 15 till 30 år fick svara på frågor inför EU-valet. I Spanien förväntas 68 procent att rösta i valet, vilket är femte högsta valdeltagande Europa.

Att rösta i valet är däremot inte självklart för alla. Andraårseleven på ingenjörsprogrammet, Marta Casquero, planerar att inte rösta i valet.

Marta Casquero, Foto: Privat

Marta berättar att hon inte är tillräckligt insatt i valet för att kunna lägga en rättvis röst. Som student ser hon inte hur valets utgång kommer påverka hennes liv i dag då hon inte är ute på arbetsmarknaden än. Hennes uppfattning är att de beslut som tas i Europaparlamentet är mer aktuella på företagsnivå än på individnivå. Informationsspridningen inför valet upplever Marta som låg och eftersom tentaperioden infaller under maj månad och dagarna spenderas på universitetet, så finns det inte tid att läsa på och följa debatterna inför EU-valet.

Ekonomi- och juridikstudenten, Lorena Yebenes, som tar examen nu till sommaren, ser det som en självklarhet att gå till vallokalen den 9 juni. Intresset för EU-politiken och viljan att rösta handlar mycket om de kretsar man befinner sig i, menar Lorena. Hon och hennes vänner planerar alla att rösta.

Tror du det är vanligt att studenter väljer att rösta i EU-valet?

– I den miljö jag befinner mig i, tillsammans med mina vänner från universitet, så kommer alla att rösta. Vi studerar ekonomi och juridik och speciellt inom juridiken så är vi alla väldigt engagerade i omvärldsfrågor och politik, berättar Lorena.

Däremot tror hon att intresset för politiken kan bero på vad man studerar och hur aktuell politiken är inom de olika ämnesområdena. Trots Lorenas egna intresse så upplever hon en brist på informationsspridning inför valet. Inför de allmänna valen i Spanien sprids det mängder med propaganda, även inkorrekt sådan, men inför EU-valet är det minimalt menar hon.

Att prata politik med sina vänner beror till synes mycket på vilka kretsar man befinner sig i. Marta brukar inte prata om politik med sina vänner och bekantskaper medan det för Lorena är raka motsatsen. Lorena uppskattar att prata om politik och att delta i debatter om aktuella frågor. För henne är det berikande att får höra åsikter från personer som inte delar hennes synsätt. I dagens samhälle har samtal om politik blivit lätt tabubelagda, något hon inte förstår sig på.

– Jag tycker att politik bör diskuteras och att vi ska lyfta våra olika åsikter. Jag är alltid intresserad av att höra olika perspektiv, säger Lorena.

Lorena Yebenes. Foto: Privat

Att se och förstå olika partiers idéer och därefter forma sin uppfattning tycker hon är viktigt.

Inför valet planerar Lorena att rösta på samma parti som under det spanska valet förra sommaren. Det partiet stämmer bäst överens med hennes personliga värderingar. Medlemskapet i EU och de beslut som tas på EU-nivå är väldigt viktiga för Spanien, enligt Lorena. Hon ser flera områden inom vilka Spanien måste förbättra sig för att följa EU:s bestämmelser.

Fotbollen spelar en central roll i Lorenas liv och hon följer även utvecklingen av European Super League (ESL) i relation till EU. Idéen bakom ESL är en fotbollsliga, lik Champions League, där Europas främsta fotbollslag ska delta. En av de drivande krafterna bakom ESL är Real Madrids ordförande Florentino Pérez.

Även om hon inte planerar att rösta så finns det frågor som Marta anser vara viktiga. I undersökningen ”Youth and Democracy” framgår det att den yngre spanska populationen förväntar sig att EU ska arbeta med att bibehålla fred och internationell säkerhet, arbeta mot fattigdom och ekonomiska och sociala klyftor samt lyfta mänskliga rättigheter och demokrati tillsammans med de gemensamma europeiska värderingarna. Utöver dessa nämner både Lorena och Marta klimatfrågan som aktuell, speciellt efter de värmerekord som skett under de senaste månaderna.

– Klimatförändringen är väldigt viktig eftersom temperaturen i Spanien har uppnått värmerekord under senaste åren. I december var det så varmt att man kunde man gå runt i t-shirt, säger Marta.