Det sexuella våldets prislapp

- in Nyheter, Studentliv

”Det är först när vi vet vad det sexuella våldet faktiskt kostar som folk kommer att bry sig,” sa Margot Wallström när hon besökte freds- och konfliktstudenterna. 

Femton minuter innan det var sagt att Margot Wallström skulle hålla gästföreläsning hade Edens hörsal redan fyllts till bredden, och utanför trängdes nästan 200 personer som hoppades att få komma in.

Flera studenter, varav vissa hade obligatorisk närvaro, stoppades i dörren av en säkerhetsvakt och slussades vidare till Palaestrasalen där de istället fick följa föreläsningen via videolänk.

Margot Wallström slutade i maj i år på FN där hon arbetat med sexuellt våld i konflikter som generalsekreterarens särskilda sändebud. Föredraget med titeln: ”Hur effektivt är FN:s arbete för att förebygga sexuellt våld i konflikter?” varade enbart i 45 minuter, men Margot Wallström hann berätta flera otäcka berättelser om hur sexuellt våld har använts i konflikter.

— I Rwanda smittades kvinnor medvetet med aids som en del av folkmordet och i forna Jugoslavien tvingades kvinnor till graviditet som en del av en etnisk rensning, berättade hon.

Margot Wallström menar att sexuellt våld inte bara är ett problem för de som drabbas, utan även ett ekonomiskt problem för hela samhällen. Om en kvinna hindras att utföra sitt arbete och att ta hand om sina barn kan det påverka familjens privatekonomi, vilket i slutändan påverkar hela landet.

– Om en familj försörjer sig på att sälja varor på marknaden, och om en kvinna inte kan gå dit med varor på grund av hot om sexuellt våld, då påverkas familjens ekonomi. Och vad betyder det för landets ekonomi? Det måste göras en studie om det här, säger Margot Wallström och fortsätter:

– I slutändan handlar sexuellt våld, precis som klimatfrågan, om att det behövs en prislapp. Hur mycket kostar det sexuella våldet samhället? Först när vi vet det kommer folk att reagera.

Margot Wallström vittnade också om att kampen mot det sexuella våldet har många motståndare – även inom FN. Flera länder ville till exempel minska hennes mandat, så att hon bara kunde titta på länder i konflikt.

– De ville inte att FN skulle granska vad som händer i länder där det är fred. Det är politiskt genant att erkänna vad det egna landets poliser och säkerhetspoliser använder sig av för metoder, säger Margot Wallström.