Teknologernas jullov måste förändras

- in Studentliv
@Kenneth Carlsson

Nästa vecka startar teknologernas tentaperiod och stressade studenter går in i intensiva pluggveckor. Samtidigt går kåren in i ett annat arbete: att försöka rädda jullovet så gott det går.

Jullovet är en gammal teknologtradition som funnits med sedan Lunds tekniska högskola, LTH:s barndomsdagar. Studenter läser 120 procent under 36 veckor, och om de klarar alla sina tentor kan de belöna sig själva med ett månadslångt jullov.

Men 2010 tyckte regeringen att CSN var dåliga på att få tag i

fuskarna, de som inte läser de 40 veckorna som krävs för bidrag och

lån. Och i kläm kom landets teknologer, som fick bidrag för veckor då

de inte tog poäng alls.

– CSN tog ingen hänsyn till vår högre läshastighet och vi började

manifestera emot förslaget direkt när det kom. Utbildningsminister Jan

Björklund tyckte att det var ett problem som behövde lösas, och vi

fick undantagstillstånd för att kunna läsa som vanligt till december

2014. Men därefter måste vi ha en lösning till hur vi ska uppfylla

CSN:s krav, säger Omar Chaudhry, vice kårordförande vid teknologkåren.

För att nå en lösning kom en arbetsgrupp, bestående av både ledning

och studenter från LTH, med ett förslag som dels skulle uppfylla CSN:s

krav, men som också skulle tillfredsställa studenterna.

– Den gick ut på remiss i somras till institutioner,

utbildningsnämnder och teknologkåren. Svaret kom 1 oktober och nu går vi

igenom kommentarerna för fullt. Förhoppningsvis ska vi ha ett svar om

framtidens terminsindelningar till i vår, fortsätter Omar Chaudhry.

Den stora frågan är nu hur studenterna ska kunna läsa de nödvändiga 40

veckorna, utan att jullovet faller bort. Chalmers planerar ett upplägg

på 19+21 veckor, medan KTH redan har lagt sin tentaperiod efter

omtentaperioden i början av januari. På LTH kan småuppgifter efter jul

bli en lösning.

– Såväl studenter som lärare värnar om jullovet, men vi får försöka

smeta ut den befintliga arbetsbelastningen. Kanske med någon mindre

uppgift i början av vårterminen som inte kräver så mycket närvaro. Men

bara för att det blir extra veckor i schemat, ska inte studenterna få

ut mer jobb, säger Omar Chaudhry.

Att jullovet i sig försvinner behöver inte vara det största problemet

i sig. Andra problem som lyfts fram är att omtentaperioden kan infalla

samtidigt som ordinarie tentaperiod. Och att det kan bli brister på

tentalokaler.

– Om vi ska ha tenta samtidigt som resten av Lund uppstår problem.

Särskilt våra grundkurser fyller redan upp Matteannexet, Gasquesalen och

Victoriastadion. Det är inte omöjligt att vi måste få exempelvis Stora

salen i AF-borgen för att kunna skriva tentor i framtiden, avslutar

Omar Chaudhry.