Höstens Arkad blåser upp dörrarna

- in Karriär, Näringsliv, Studentliv

Företagsrepresentanter, goodiebags och studenter med hoppen om en kontakt med en framtida arbetsgivare. Teknologkårens arbetsmarknadsdagar Arkad är i full gång och fortsätter under torsdagen.

– Företagen som är här kommer från en mängd olika branscher. Det gemensamma är att de har någon form av teknisk inriktning, säger Martin Persson, projektledare för Arkad.

Det är dock inte alla företag som får komma med på Arkad, berättar han. Av de omkring 170 företag som ansökte om plats valdes Teknologkåren ut de som bedömdes matcha studenterna bäst.

– Vårt syfte är att erbjuda en mötesplats för studenter och företag. Tanken är att Arkad ska kunna ge möjlighet kvalitativa möten både i montrarna och i personliga kontaktsamtal, säger Martin Persson.

En nyhet för i år var eventveckan som föregick Arkad, då projektgruppen fokuserade mer på lundaregionen och på vilka utvecklingsmöjligheter som finns här. Under eventveckan behandlades även forskning på LTH som är kopplad till näringslivet.

Röster från mässan:

Philip Siederer, 21 år, studerar teknisk fysik.

Vad är det för företag som du har pratat med?

– Jag har pratat med ganska många, bland annat med Tetra Pak. Jag söker ju sommarjobb, och de berättade en del om deras civilingenjörsplatser.

Vilken arbetsgivare är du mest förvånad av att se här?

– Lantmännen. Jag hade bara tänkt på deras företagsdel, inte att de också är teknikbaserade.

 

Arwin Sohrabi, 18 år, studerar till civilingenjör med inriktning på teknisk matematik.

Finns det några företag som du saknar här?

– Jag hade gärna sett mer från finansmarknaden. Jag kan förstå varför de inte är här, men det hade samtidigt varit intressant också sådan företag kom hit.

Oskar Gellerbrant, nyexaminerad civilingenjör i teknisk nanovetenskap

Vad skulle du inte vilja missa på årets mässa? 

– Jag var lite sent ute så jag bokande inte något kontaktsamtal med ett enskilt företag.  Men det tycker jag verkar vara en smart idé.

 

Astrid Kvist, 21 år, studerar maskinteknik

Finns det några företag som du saknar här?

– Det är ganska många från Lund och Skåne. Jag hade gärna sett fler företag från till exempel Göteborg och Stockholm.

 

Susanna Hansson, 23 år, studerar maskinteknik med inriktning på teknisk design 

Vad skulle du vilja se mer av här på Arkad?

-Jag skulle se mer av designinriktade företag. Just nu finns det mycket för maskiningenjörer men kunde finnas mer åt designhållet.