Rektor hotar att anmäla Danmark

- in Nyheter

Danska studieavgifter är dock ett fortsatt hinder som väcker irritation för svenska studenter och lärosäten. Nu hotar Lunds universitets rektor Per Eriksson med att anmäla fallet till Europakommissionen.

– Det är ett uppenbart gränshinder, säger han.

I förra veckan undertecknade medlemmarna i det nordiska ministerrådet ett nytt avtal angående kompensation för studenter som studerar i annat nordiskt land än det egna hemlandet.

Den höjda kompensationen har ansetts speciellt önskvärda från dansk sida på grund av den obalans som har rått mellan länderna sedan ett antal år tillbaka. Det är många – framför allt från Norge och Sverige – som väljer att studera i Danmark, men få danskar som studerar i de övriga nordiska länderna.

Det nya avtalet är en förlängning av det tidigare avtalet från 1996, men innebär också successiv höjning av kompensationen från dagens 22 000 danska kronor per student och år upp till 30 000 kronor från och med 2014. Kompensationen kommer därefter att regleras efter index.

Enligt Kai Koivumäki, seniorrådgivare vid Nordiska ministerrådet, kommer inte de berörda länderna att kompenseras fullständigt, utan endast till sjuttiofem procent av alla studeranden.

– Kompensationen gäller också endast för de som studerar program. Så tillfälliga vistelser är inte alls inräknat här, säger Kai Koivumäki.

Men Per Eriksson, rektor vid Lunds universitet, hävdaratt det finns ett problem med hur Danmark sedan en tid tillbaka har särbehandlat sina egna studenter som inte alls berörs i det nya avtalet.

– Nu kan alla studenter gå från Danmark till Sverige avgiftsfritt, men inte alla från Sverige kan studera avgiftsfritt i Danmark, säger Per Eriksson.

Så som det är nu kan studenter, enligt Per Eriksson, till exempel läsa till kandidat på ett universitet i Danmark och sedan fortsätta att läsa till master på något annat universitet i norden utan att drabbas av några avgifter, men inte avgiftsfritt börja läsa till kandidat i Sverige och därefter plugga till master i Köpenhamn.

– Jag har sagt att får vi inte en uppgörelse med våra danska vänner om detta så kommer jag att göra en anmälan till EU-kommissionen om att man bryter mot reglerna om likabehandling inom unionen, och så får vi väl se vad det blir för slutsats av det, säger Per Eriksson.