Igenom ett nålsöga

- in Morrhoppan
@Morrhoppan

Det klöses, spinns och mjauas eftersom…

… det är lika lätt för en kometkarriärsfifflare att komma igenom ett nålsöga som att sköta kameler på spanska besittningar.

… vägledaren på den största i stan utför klassisk kamratuppfostran om inte tjänstehjonen lär sig dryckeskunskap.

… studenternas tredje statsmakt gärna går objudna på traditionstyngda uniforms- balar.

… viss bitterhet kan skönjas hos borgens bossar sedan den fria rusdrycken belagts med förbud.

… de småländska skogsägarna inte vet skillnad på inbjudan och anmodan.