Morrhoppan

- in Kår, Morrhoppan, Nationer
@Morrhoppan

Mjauuu mjauuu…

… Åter en ny termin med nya novischer, allt enligt en cykel som aldrig tycks ta slut. På min plats i tornet spetsar jag öronen och spanar på studentvärlden ut…

….Till en månfest så spektakulär var porto till inbjudan sekundär.

….I universitetssveriges utpost ryktas det om kårhaveri. Måtte lugnet bland Lunds vänner med förmåner förbli.

…. Inte bruken, duken eller struken. När en andrefifflare glömmer att ringa ett samtal är det inte heller för peruken, buken eller jordbruken.

…I borgens våning växer köttmarknaden allt mer. Enligt uppgifter har en fått en fräsch 350-åring på kroken, kanske blir det fler?