”Ni cyklar för mycket i Lund”

- in Studentliv

Rikspolischefen Bengt Svenson gästar Studentafton iklädd klassisk blå polisskjorta och pratar om sin egen karriär, polisen idag och dess framtid.

– Varför det blev polisen? Det var precis som för många andra, det var bara en slump, säger Bengt Svenson med en blinkning till publiken, som till största del består av unga lundastudenter.

– Det är ofta bara tillfälligheter som avgör vad ni kommer att syssla med i framtiden, fortsätter Svenson, med sin bakgrund som utbildad jurist vid Stockholms universitet.

Nu är han chef över en myndighet med 20 miljarder i budget och 28 000 anställda.

Polismyndigheten står inför ett antal reformer som ska modernisera verksamheten, till exempel kommer polisen i Skåne att inom en nära framtid gå ihop med bland annat polisen i Blekinge och Kronoberg.

– Tanken är att bli mer effektiva, inte billigare, det är inte så att vi ska gå med vinst, påpekar Bengt Svenson.

Moderatorn och Rikspolisstyrelsens pressekreterare Linda Widmark kliver senare under aftonen upp på scenen och ställer frågor om Bengt Svensons kritik mot polisutbildningar.

– Dagens polisutbildning är inte dålig, men den är stereotyp.

Rikspolischefeneftersträvar fler vägar in i polisyrket, som inte bara utgår från den traditionella polisutbildningen.

Sedan avhandlas ämnen som behovet av specialkompetens vid modern IT-brottslighet och skillnaderna mellan Malmö och Stockholm ur polisens perspektiv på rullande band, innan moderatorn Linda Widmark ställde den, möjligen, viktigaste frågan av alla för studenter:

”Hur ska ni fixa tillbaka min stulna cykel?”

På den detaljnivån har Rikspolischefen tyvärr inte möjlighet att arbeta, säger Bengt Svenson, för att sedan tillägga med glimten i ögat:

– Ni cyklar för mycket i Lund!