Ifrågasatt förslag slopar jullov

- in Kår, Nyheter, Studentliv

Enligt rådande förslag försvinner teknologernas förlängda ledighet hösten 2014. Detta med anledning av CSN:s krav på 40 veckors studietid per läsår. 

Hörsalen i LTH:s kårhus var halvfylld när vice ordförande för Teknologkåren Omar Chaudhry och vicerektorn för LTH Per Warfvinge gemensamt inledde presentationen av förslaget på ny läsårsindelning för studenterna.

Lundagård har tidigare rapporterat om att regeringens krav på hårdare kontroll av CSN-fusk har inneburit att LTH:s fyra veckors ledighet i december och januari hotats. Detta eftersom de inte tar några poäng under perioden i fråga.

Efter diskussioner och planering som inleddes under våren 2012 kunde Warfvinge presentera ett förslag på hur studieåret skulle gå från de nuvarande 36 veckorna till CSN:s krav på 40 veckor.

Inte öka kraven på studenter, inte öka lärares arbetsbelastning, undvika att skolan får en social snedfördelning och ett pedagogiskt mervärde i de tillagda studieveckorna har enligt Warfvinge varit riktlinjerna när det nya läsåret planerats.

Resultatet blir framför allt att jullovet och påskveckan kommer att behöva utnyttjas för studietid, samt att vårterminen pågår längre än tidigare.

Det fick studenter på plats att undra om Warfvinge undersökt huruvida studenterna på LTH idag är nöjda med sin 36 veckors-termin och hellre skulle behålla den än att få ut studiemedel även för december.

– Det har vi inte gjort, och det har inte heller varit en fråga som jag tycker är värd att undersöka. Vi måste motverka en social snedfördelning på skolan och vi kan inte förvänta oss att studenter har möjlighet att försörja sig, sätta mat på bordet och betala hyran om de inte får studiemedel när de faktiskt är sysselsatta som studenter, svarade Warfvinge.

Vissa studenter undrade om det var möjligt att förlänga LTH:s nuvarande dispens gentemot CSN som går ut i december 2014 och om det gick att införa en ”kort och slapp” kurs i januari för att fylla ut studiemedelsveckorna. Andra frågade hur skolan såg på att möjligheten till att göra praktik och internships under sommaren försvåras av bristen på ledigheter under skolåret.

–Det finns tyvärr ingen möjlighet att förlänga dispensen, en sådan ansökan kommer inte gå igenom. Vad gäller att införa en lättare kurs har vi tyckt att det är viktigt att den tillagda undervisningen har ett pedagogiskt mervärde, så det är inte aktuellt, sa Warfvinge och fortsatte:

– Visst är det ett problem med internships, men det finns fortfarande möjlighet att göra praktik under terminen som berättigar till CSN och ger högskolepoäng.

Läs hela förslaget här:

http://lundagard.se/wp-content/uploads/2012/11/Förslag-läsårsindelningen-till-UBB.pdf