Supande, stipendier och strategiska planer

Vilka studenter super mest i plugget? I England är det ekonomer, enligt en undersökning. Det och mer i internationella utblicken. 

Ekonomstudenter är de som dricker mest

I Storbritannien tillfrågades 1994 studenter på 74 olika universitet om sina dryckesvanor. Undersökningen beskriver hur alkoholvanor skiljer sig mellan olika program och ekonomer tycks vara dem som dricker mest med ett snitt på 30,6 centiliter ren alkohol per vecka. Lägsta snittet på 12,4 centiliter per vecka stod omvårdnad, barnmorskor och sjukvårdstudenterna för, rapporterar Cherwell. 

Utbildningsreformer till arbetsmarknadens favör

EU-kommissionen arbetar i deras nya strategiska plan Rethinking Education för ett mer marknadsanpassat utbildningssystem, skriver University World News.

Det primära målet i strategin är att höja utbildningskvaliteten och samtidigt förankra utbildning i verkliga arbetsförhållanden. Däremot erkänner kommissionens talesman för utbildning, Dennis Abbott, problemet med att det blir allt vanligare med karriärskiften inom olika yrkeskategorier, vilket ligger i konflikt med strategins mål.

Stipendier till syriska studenter

Enligt University World News har det kritiska läget i Syrien resulterat i att flera universitet gått samman under organisationen Institute of International Educations initiative, IIE.

Därmed har universiteten åtagit sig uppgiften att bistå med fristad och finansiellt stöd för hotade syriska studenter. Ett nödvändigt globalt stöd som anses underlätta för återuppbyggandet av Syrien när studenter sedan återvänder, hävdar Allan Goodman, VD för IIE.