Omgjord jökententa orsakar protester

- in Kår, Nyheter, Studentliv

Vid höstterminens sluttenta i Juridisk översiktskurs, jöken, var det många studenter som var kritiska mot examinationens nya utformning. Men förändringen var efterfrågad av kåren och institutionen.

– Man måste väl kunna förändra tentafrågor från ex-tentan utan att det blir ramaskri, säger studierektor Marianne Steneroth Sillén. 

 

Efter att jökens sluttentan skrevs den 16 januari har 39 mejl skickats till studierektorn från upprörda studenter. ”Tentan var förvirrande och svårformulerad” och ”vi har fått en orättvis chans att visa våra kunskaper” är några av åsikterna som yttrades i mejlen. Framför allt har ex-tentorna som de gått igenom inför tentan uppfattas vara på mycket lägre nivå.

– Jag förstår att man som student blir upprörd när man kommer till tentan och den inte alls ser ut som man förväntat sig, det hade jag också blivit, säger Anna Svärd, vice ordförande vid Lundaekonomernas studentkår.

Hon menar dock att om man ser till utbildningens helhet och utbildningens kvalitet i stort så är det en positiv förändring.

– Vi vill komma ifrån den ”bara plugga på ex-tenta”-kulturen som råder, säger Anna Svärd.

Enligt kåren så har studenterna informerats om att tentan kommer att vara annorlunda från tidigare terminer.

På institutionen har de svårt att förstå kritiken.

– Det var kanske inte den lättaste tentan, men den var inte anmärkningsvärt svår, säger Marianne Steneroth Sillén, som är studierektor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet.

Det är enligt henne fem lärare men lång erfarenhet av kursen som rättat tentorna, och att ingen har reagerat på att tentan skulle ha en för hög svårighetsgrad. Trots detta är det många studenter som uttrycker i mejlen att de läst all litteratur och gått på alla föreläsningar, men ändå upplevt att de inte fått tillräcklig kunskap för att klarat tentan.

Omstruktureringen av examinationen inleddes i våras på grund av att kursen fått rykte som väldigt lätt, enligt studierektorn. Institutionen bestämde då bland annat att studenten inte längre skulle få ha anteckningar i lagboken på tentan.

Själva strukturförändringen av tentan är enligt Marianne Steneroth Sillén inte särskilt uppseendeväckande. Av de 277 studenter som skrev tentan i januari har 46 procent blivit underkända. Det är en helt normal siffra enligt Marianne Steneroth Sillén.

Rättelse: Siffrorna blev omvända gällande resultaten på sluttentamen. Det var 46 procent underkända. Inte godkända som det stod tidigare. 

Fakta

[checklist]

Juridisk översiktskurs, jöken, är en populär kurs vid Lunds universitet.

  • Så många studenter har läst kursen de senaste åren:
  • 2012: 829
  • 2011: 806
  • 2010: 898
  • källa: VHS

[/checklist]