Kåraktiva trakasserades av personal

- in Nyheter, Studentliv

Studentrepresentanter har blivit trakasserade av personal och studenter efter fakultetens beslut att flytta filosoferna. Studentrådets ordförande Daniel Kraft har befunnit sig mitt i skottlinjen och tar nu uppehåll från filosofin på grund av tonen i debatten. 

Efter fakultetsstyrelsens beslut om att flytta filosoferna från Kungshuset till det nya humanistcentret Lux har studentrepresentanterna på Filosofiska institutionen skuldbelagts och trakasserats av studenter och personal.

I anknytning till rådets positiva inställning till flytten har de aktiva representanternas intellekt ifrågasatts av anställda, och kritiserats öppet på föreläsningar, skriver Humanistiska och teologiska studentkåren i ett brev till fakultetsledningen.

I brevet beskrivs även att en anställd doktorand vid institutionen har ”Gillat” en för studentrådet nedsättande kommentar på Facebook.  Detta efter att det filosofiska studentrådet skickade ut ett PM som stödjer en flytt till Lux (läs mer här).

En av dem som uttalandena har riktat sig mot är Daniel Kraft, ordförande i filosofernas studentråd. Själv har Daniel Kraft inte suttit med i något klassrum när lärare har uttalat sig negativt, men han är medveten om att många på institutionen har varit upprörda och delvis beskyllt kåren och studentrådet. Han har även hört uttalanden från studenter.

– Jag har hört kurskamrater, som inte vetat vem jag är, kalla mig för idiot, säger Daniel Kraft.

Daniel Kraft har tagit ett uppehåll från filosofin, och läser litteraturvetenskap i väntan på att debattens ton ska förändras. Men händelserna har inte påverkat hans vilja att engagera sig.

– Jag märkte att alla inte visste om de olika anledningarna till flytten. Det kändes viktigt att öppna upp debatten så att man inte talar förbi varandra. Många verkar tro att PM:et är anledningen till flytten, men det stämmer inte, säger han.

Daniel Kraft tycker att han har fått stöd från både prefekten och studierektorn vid institutionen. De har insett att studentrådet har hamnat i kläm, och Daniel Kraft tror att de har gjort vad de kan för att lösa situationen. Efter kårens uppmärksammande av situationen har Lynn Åkesson vid fakultetsledningen skickat ett PM till samtliga prefekter för att understryka vikten av att studentrepresentanterna behandlas korrekt. Det ”är en förutsättning för en fungerande demokratisk ordning vid Lunds universitet.”

Vad gäller filosofin är Daniel Krafts uppehåll bara tillfälligt.

– Filosofi är det ämne jag älskar, och jag kommer att komma tillbaka och läsa fler kurser, säger han.

Björn Petersson är prefekt vid Filosofiska institutionen. Han säger att institutionen är överens med kåren om att den typen av bemötande mot elevrepresentanter inte får förekomma.

– Vi har pratat med de enskilda anställda som pekats ut. Jag tror att det uppfattas som oerhört allvarligt att det har tagits upp av fakultetsstyrelsen, säger Björn Petersson.

Han berättar även att man ska föra diskussionen vidare om hur anställda bör utrycka sig, bland annat i sociala medier. Prefekten förtydligar även att institutionen inte anser att studentrådet har något ansvar i beslutet om flytten från Kungshuset, även om det i viss media enligt honom kunnat tolkas som det.

Fakta

[checklist]

Under tisdagen bjöd Humanist och teologkåren in till ett öppet möte för att ta in studenters åsikt i frågan om filosofernas framtid i Kungshuset. Enligt Daniel Kraft var uppslutningen svag. Underlaget ska samlas in till ett fullmäktigemöte den 12e februari, då kårens ställningstagande ska fastställas. Läsmer:

[/checklist]

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.