Tre studenter fällda för fusk

- in Nyheter, Studentliv

Tre studenter fälldes under onsdagen av Disciplinnämnden för plagiering. Med hjälp av en ny policy ska fakulteterna få fler verktyg för att förebygga fusk bland studenterna.

 

Under gårdagens möte i Disciplinnämnden behandlades fem ärenden. Fyra ärenden handlade om studenter misstänkta för plagiering och den femte för störande av verksamhet.

– En av studenterna hade kopierat text från hemsidor till en inlämningsuppgift. Den andra hade kopierat en annan students arbete och den tredje hade kopierat text från ett typsvar av en tenta, säger Hanna Stam, biträdande jurist vid Lunds universitet.

De döms till avstängning i mellan tre veckor till en månad, och förlorar under tiden rätt till studiestöd.

Den fjärde studenten hade tidigare fällts för plagiering och var avstängd från universitetet, men hade ignorerat avstängningen och fälldes nu för störande av verksamhet. Studenten döms till ytterligare två månaders avstängning.

För drygt en månad sedan infördes en ny policy vid Lunds universitet som ska förtydliga vad Högskoleförordningens regler för plagiering innebär.

Policyn ska underlätta för lärare och anställda vid lärosätet att bedöma om en student kan misstänkas för plagiering. Den innehåller även ytterligare riktlinjer för hur fakulteterna ska jobba med att förebygga att studenterna fuskar. Fakulteterna har även fått i uppdrag att införa examineringsmoment där det är mycket svårt att fuska.

– Målet är att lära studenterna att skriva akademiskt och motivera dem till att vilja lära sig, säger Hanna Stam.

Disciplinärendena vid Lunds universitet har under 2012 minskat jämfört med året innan. Under året anmäldes 65 studenter till nämnden, till skillnad från 2011 då 95 anmälningar gjordes.

Fakta

[checklist]

Grundregeln för att bli fälld för plagiering är att uppsåt ska föreligga.

  • Nedan följer ett utdrag från universitetets riktlinjer och föreskrifter rörande plagiering och vilseledande plagiering:
  • ”Följande bör normalt innebära grundad misstanke om vilseledande plagiering:
  • Parafrasering utan någon form av källhänvisning
  • Ordagrann avskrift som inte är citatmarkerad (med eller utan källhänvisning)
  • Text, med eller utan källhänvisning, som är alltför lik originalet för att kunna anses vara självständigt formulerad
  • Progressionen inom utbildningarna bör vara utformad så att plagiering på grund av bristande färdighet i normalfallet kan ses som enbart ett pedagogiskt problem.
  • Härmning av övergripande struktur, såsom indelning i Inledning, Metod, Resultat, etc., räknas inte som plagiering. Detaljerad kopiering av någon annans struktur eller upplägg utan tillbörlig källhänvisning kan räknas som plagiering av idé om kopieringen är omfattande och/eller strukturen/upplägget bedöms vara originell.
  • Eget arbete från annat sammanhang, t.ex. uppsats i annan kurs eller vetenskaplig publikation, ska behandlas som källa. För plagiering av sådan källa, så kallad självplagiering, gäller i grunden samma regler som vid annan plagiering, även om gränsdragningsproblematiken ofta är svårare för självplagiering.”

Läs mer här:[/checklist]