Sänkt betyg vid inlämning efter deadline?

- in Nyheter

Om du lämnar in din uppsats efter deadline har du inte samma möjligheter till högsta betyg på vissa utbildningar. Bör det vara så i Lund?

 

Jonna Axbom, Ordförande för Lunds Naturvetarkår: Ja!

– Om tidsplanen för examensarbete överskrids med 20 procent kan man inte längre få högsta betyg hos oss. Det är fortfarande studentens ansvar att sköta sina studier. Personligen tycker jag att 20 procent är lagom.

– Jag tycker att det ska finnas en plan för bedömning så att det blir rättvist för alla. Bedömaren ska inte utforma sina egna regler utan alla ska följa en liknande mall. Däremot ska hänsyn tas till att tidsplanen kan överskridas med de 20 procent om det uppstår problem vid exempelvis lab- och exkursionsmoment. Om de momenten skulle dra ut på tiden på grund av oförutsedda händelser skall inte det ligga till grund för en betygssänkning.

Clara Lundblad, Ordförande på Humanistiska och teologiska studentkåren: Nej!

– Jag tror att det viktigaste är att studenters premisser klargörs innan uppsatsskrivningen. Det är också en hel del rättssäkerhetsproblem som inte är lösta ännu eftersom systemet kräver att det är möjligt med undantag från regeln. Exempelvis ifall studenten lämnar in uppsatsen efter deadline på grund av sjukdom. Ska läraren då vara den som bedömer en students hälsa?

Den typen av bedömning tror jag skulle kunna bli administrativt mödosamt för lärare i det långa loppet.

– Ett annat exempel kan vara att olika studenter behöver olika lång tid för sin uppsatsskrivning. Vissa studenter jobbar vid sidan om studierna för att klara sig rent ekonomiskt och behöver av det enkla skälet längre tid.

Vad tycker du? Kommentera på Lundagard.se