Teknologkåren: Vi kan få köpa dubbla medlemskap

Tre studentkårer vid Lunds universitet ingår inte i Studentlundssamarbetet. Om karnevalen väljer att ändra sina stadgar skulle kårernas medlemmar bli tvungna att gå med i samarbetet för att bli karnevalister. 

 

Vid det senaste karnevalsorganet beslutades om en översikt av stadgorna  för att se om det var möjligt att införa krav på medlemskap i studentkår och Akademiska föreningen för alla ideellt arbetande karnevalister.

För många kårmedlemmar är detta ingen större sak. De flesta kårer är med i Studentlundssamarbetet som innebär att deras medlemmar per automatik även blir medlemmar i Akademiska föreningen och en nation.

Men det finns undantag. Doktorandkåren, Studentkåren vid Konstnärliga fakulteten i Malmö och Teknologkåren valde att stå utanför när samarbetet startade, och på så sätt låta medlemmarna själva bestämma vilka föreningar de vill vara medlemmar i. Villkoret om medlemskapet i Akademiska föreningen innebär till exempel att de teknologstudenter som vill vara karnevalister tvingas  in i Studentlund.

– Ja, så blir det troligen, säger Rasmus Kjellén, ordförande i Teknologkåren, TLTH.

Totalt representerar TLTH 7500 studenter. Kommer ni att försöka  stoppa införande av kravet på medlemskap i Akademiska föreningen?

– Det är svårt att säga redan nu. Vi kommer att se över alla möjliga scenarior, för att försöka att finna det bästa för karnevalen. Vi kan till exempel få köpa att våra medlemmar får ta dubbla medlemskap. Jag sitter med i karnevalens beredningsgrupp och kommer att föra kontinuerliga diskussioner fram till mötet i juni, säger Rasmus Kjellén, ordförande i Teknologkåren, TLTH.

– Jag vill inte hälla vatten på kvarnen i denna fråga innan vi ses i juni.

[poll id=”57″]

Fakta

[checklist]

Totalt brukar antalet ideellt arbetande karnevalister vara över 5 000. HT12 var 6077 av Teknologkårens cirka 7500 medlemmar även medlemmar i Studentlund.källa: AF:s verksamhetschef Emelie Hult

[/checklist]