Kårprotest gav resultat

- in Kår, Nyheter, Studentliv

Samhällsvetarkåren protesterade över fakultetens brist på studieplatser. Efter utspelet kallade fakulteten till krismöte. Nu kommer kåren få större inflytande över planeringen.

– Vi har fått en bättre dialog nu och jobbar tillsammans, säger kårordförande Nikolas Pieta Theofanous.

21,5 studenter per studieplats. Det är vad kåren kom fram till att Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjöd när de vandrade genom alla byggnader. Efter protester över bristerna i en debattartikel på Lundagard.se bjöd fakulteten in till ett möte för att diskutera problematiken. Kåren ska nu tillsammans med fakulteten framöver delta i planeringsmöten med universitetets centrala byggnadsenhet, LU byggnad.

– Tidigare var vi inte delaktiga i de forumen, säger Nikolas Pieta Theofanous.

Båda parter ser hoppfullt på att få fram fler studieplatser. Kåren och fakulteten känner nu att de jobbar mot samma mål, ett studiecentrum som är till för studenterna. Men än kan inget garanteras.

– Det vi behöver nu är tillstånd från kommunen och medel från Lunds universitet. Vi räknar med att universitetet kommer att satsa på oss nu, som de har gjort på andra fakulteter, säger den administrativa chefen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, dekanen Ann-Katrin Bäcklund.

Hon är förhoppningsfull på att slutresultatet kommer bli ett studiecentrum som ska leva upp till studenternas krav. Ann-Katrin Bäcklund beskriver en lång rad problem med den nuvarande arbetsmiljön, såsom bristen på studieplatser, bristfällig ventilation och anställda som saknar arbetsplats.

– Alla studenter förtjänar en arbetsplats. Det finns en gräns och nu säger vi ifrån. Vi hoppas att Lunds universitet kommer att ta sitt ansvar och ser till att vi får de studieplatser vi behöver, säger Nikolas Pieta Theofanous.

Men även om Samhällsvetarkåren får som de vill får studenterna vänta länge, 2017 beräknas bygget påbörjas som tidigast.

Läs debattartiklarna här: 

Kontorskomplex för fakultetspersonal

– var ska studenten sitta?

Svar från fakulteten: ”Vi trodde att vi arbetade tillsammans”