Karnevalen har fått tema – och flyttar från Lundagård

Max-i-mal-karneval – det är temat för nästa års Lundakarneval. Ett tätare samarbete med kommun och universitet innebär nyheter som att själva området förläggs uppe på Brunnshög och att tåget kanske rent av kan gå på räls.

 

Karnevalskommittén har under en månads tid stött och nött olika förslag och enades under påsken om karnevalstemat Max-i-mal-karneval, med en anspelning på en framtida forskningsanläggning. Med temat följer flera kontroversiella nyheter.

Karnevalens område kommer till exempel att förläggas uppe på Brunnshög i norra Lund och inte i Lundagård som tidigare karnevaler.

– Vi känner att det är spännande med nytänkande och innovation, karnevalen har växt ur Lundagård och vi behöver ett större område. Dessutom har Lundagårds lutning egentligen aldrig varit optimal, säger områdeschefen Jonas Kullendorff.

Enligt tågchefen Mia Hempel förs det också täta diskussioner med kommunen kring den planerade spårvagnslinjen och att det i nuläget ser ut att bli ett karnevalståg på räls.

Kommunikationschefen Clara Luthman säger sig vara nöjd med beslutet.

– Vi har tagit fasta på Lundakarnevalens tradition att bryta mot traditioner och brutit mot alla vi kommit på, det känns roligt och lite busigt, säger hon.

Enligt uppgifter till Lundagård är Lunds universitet mycket nöjda med beslutet och man ger sitt fulla stöd till utvecklingen, och ser karnevalen som en välkommen marknadsföring av forskningsanläggningen Max IV.

– Humor och innovation är några av universitets strategiska fokusområden, det är kul att studenterna kan bidra till the Lund University experience, säger en person med god insyn i universitetsledningen.

April April!

En Max-i-mal-karneval får vi nog bara fortsätta att drömma om, men som Clara Luthman uttrycker det, Lundakarnevalen har en tendens att bryta traditioner, så man vet aldrig.