Kunskapsstaden i kvaxig klädsel – Kalle Anka i Lund

- in Recension

Kalle Anka besöker Lund i serietidningens senaste nummer. Lundagårds redaktörer Viktor Wallén och Theo Vareman synar den konkurrerande tidsskriften med skeptiska ögon.

Handling

Oppfinnar-Jocke har bjudit med Knatte, Fnatte och Tjatte som forskarassistenter(?) till Lund för att hjälpa honom med en viktig uppfinning. Den omhändertagande vårdnadshavaren Kalle låter naturligtvis inte sina skyddslingar själva följa med Jocke till Lund, och bestämmer sig för att även han hänga med.

När gänget väl ankommer till ”lärdomsstaden” och träffar forskaren Caja tappar berättelsen snabbt tempo, för att sluta plötsligt och antiklimaktiskt efter en explosion på anläggningen Kvax IV. Vad Jockes uppfinning egentligen handlar om fångar inte läsarens intresse, och det varma relationsdrama mellan Kalle och Jocke som Joakim Gunnarsson på Kalle Ankas svenska redaktion har utlovat materialiseras aldrig. Kanske är de bristande relationsporträtten en konsekvens av att Kalle Ankas målgrupp är något yngre än ett kvartssekel.

Representation av lärdomsstaden 

På sidan 7 kliver Kalle, Jocke och Knattarna av pågatåget vid Lund C:s norra halva, spår ett i norrgående riktning – en oortodox färdväg då det inte är möjligt för passagerartåg att anlända till spår ett söderifrån.

De följer vad som verkar vara Bytaregatan upp mot Clemenstorget, för att sedan vända kosan mot Domkyrkans framsida. Sällskapet möter kyrkentrén rakt framifrån – även det en omöjlighet då ingen väg går direkt mot entrén. 

Sedan: Kulturen. Men gänget går söderut därifrån för att hamna vid det från Kulturen norrbelägna Universitetsbiblioteket – som illustreras vackert och i avsaknad av väg längs UB:s västra flygel; en tolkning Lundagård står bakom. 

Väl inne på UB får Kalle vänta vid ett bord i entrén medan Jocke och Knattarna följer Caja in. De går in i en dörr som ska finnas där UB:s reception vanligtvis ligger. För handlingens skull har receptionen vänligt nog blivit avlägsnad.

Sagan slutar vid Kvax IV. Men inte förrän de gröna spårvagnarna fått visa upp sig. FörNyaLund-sympatisörer bör undvika detta nummer för att inte öppna upp såret i hjärtat.

Kvax IV:s arbetare har en avundsvärd pendlingsmöjlighet – spårvagnen stannar ju alldeles vid entrédörren. Kalle visar hur Lunds spårvagnslinje bör sett ut.

Summa summarum: Det märks att Kalle Ankas tecknare är utspridda över världen och fått utgå från fotografier och beskrivningar. Men de kanske kunde ha använt Google Maps Street view-funktion?

Vetenskaplig trovärdighet – ett axplock

Barnen Knatte, Fnatte och Tjatte är forskarassistenter, vilket speglar hur många fysiker troligtvis känner sig vid första labben. 

Kalle har byggt en upplåsbar skyddsboll som omsluter sig kring en viss yta utan att ha några andningshål. Minuterna han spenderar i bollen kan frikostigt tolkas som ett exempel på ankors lungkapacitet. 

När Kalle spränger Kvax IV:s ”röntgenstrålehytt” är det ingen reaktion alls från laboratoriets personal och säkerhetsavdelning. Det är bara vetenskapens vardag. 

När Jocke förvånat utropar ”Galvanis galoscher” är det möjligtvis historiskt korrekt: sjuttonhundratalsfysikern Luigi Galvani kan ha haft på sig galoscher.

Lärdomar

Stressad över att få det där jobbet som forskarassistent du är ute efter? Fortsätt vara det, tydligen kan du bli utkonkurrerad av några elvaåringar i keps. 

Skämt åsido: för läsare av Kalle Anka som är obekanta med Lund kommer staden främst förknippas med stora fysikanläggningar. Kanske är det i linje med kommun- och universitetspamparnas vilja, men den bestående lärdomen är återigen att humanister och samhällsvetare på sin höjd är ett bakgrundsbrus i den upphöjda “lärdomsstaden”.

Studenter saknas

Den genomgående bristen i numret är att något verkar saknas i Kalle Anka-universumets tolkning av Lund: studenterna. Den enda lundabo som Kalle och gänget träffar är Caja. Inte ens en orange overall skymtar i bakgrunden – ganska skönt, men tyvärr ändå helt orealistiskt.

Betyg

3 av 5 Lundagårdkatter, mer av ett klent krax än ett kraftfullt kväck.
För läsare intresserade av Lund bör man hålla i minnet att katten ligger över ankan i näringskedjan.