Lärarstudenter fick inte sina fältdagar

- in Nyheter, Studentliv

Det skulle bli deras första möte med eleverna. Istället blev det inga fältdagar för ämneslärarprogrammets förstaårsstudenter. Nu möts beslutet av kritik från flera håll.

 

Fältdagar i anknytning till kursen Utbildningsvetenskaplig kärna, UVK, är ämneslärarstudenternas första besök på sin framtida arbetsplats. Detta i form av ett par dagars observation bredvid personal på en skola i samarbete med lärarutbildningen.

Men i samband med kursstarten denna vår fattades istället beslut om att slopa fältdagsverksamhet. Istället fick de extrainsatt undervisning. Beslutet togs av kursansvariga Marie Jedemark. Det möts nu av kritik från flera håll.

– Jag har vänner som läser lärarprogrammet i Göteborg, som redan har varit ute på skolor sitt första år. De flesta sa att de förstod att de ville syssla med just läraryrket genom den chansen. Den möjligheten går vi istället miste om, och då känner man sig lite lurad, säger Axel Schiölde, student på ämneslärarprogrammet.

Även Sinikka Neuhaus, utbildningschef på institutionen för utbildningsvetenskap, ifrågasatte beslutet. I samband med förberedelserna för fältdagarna hade hon sammanställt en lista på representanter för skolor som var beredda att ta emot studenter för fältdagar.

– Jag var upprörd, eftersom att jag hade jobbat hårt med att få ihop en lista på 30 skolor utifrån ett antal kontaktpersoner som jobbade med dessa skolorna, säger Sinikka Neuhaus.

Bakom beslutet ligger ett missförstånd mellan de ansvariga på utbildningen.

– Svaret jag fick var att listan med tre-fyra kontaktpersoner svarade att de var villiga till att ta emot studenter. Då gjorde jag en kalkylering där detta inte skulle räcka till 130 studenter. Jag visste inte hur många skolor de här kontaktpersonerna var representanter för, säger Marie Jedemark.

Nu får istället de 130 studenterna vänta till andra läsåret på att få fältdagar. Nästkommande möjlighet att möta skolmiljön får studenterna under sitt tredje läsår, i den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Detta är något Marie Jedemark, som även undervisar på lärarutbildningen i Kristianstad, beklagar på flera nivåer.

– Jag kan tycka att det är tragiskt att man får vänta tre år innan man kommer ut på sin VFU på ämneslärarutbildningen i Helsingborg, när man i princip är i mitten av sin utbildning. Här på Kristianstad Högskola är man ute på VFU sin första termin. Samtidigt kan jag beklaga att jag inte hade mer tid och kraft att ro fältdagarna i hamn, säger Marie Jedemark.