Nytt lärarförslag fyller en liten del av behovet

- in Nyheter
@Casper Danielsson

6,25 promille. Så stor del av det verkliga lärarbehovet kommer regeringens senaste förslag initialt att fylla.
– Man kommer inte att åtgärda särskilt mycket, säger Sinikka Neuhaus vid Lunds universitet.

[ads1]

För att möta framtidens lärarbehov behöver 8000 fler utbildas varje år. Det visar en analys från Universitetskanslerämbetet, UKÄ.

Nu kommer ett motförslag från regeringshåll. Under torsdagen beslutades om en lagrådsremiss inför en kommande satsning på en ny särskild kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer med examen på forskarnivå.

Fler vägar till läraryrket behövs
Lättare väg för forskare att bli ämneslärare och lektorer, alltså. Satsningen är ett testprojekt och ska pågå under de kommande fem åren.

– Vi behöver fler vägar till läraryrket. Den här satsningen skapar en möjlighet för forskarutbildade att bli ämneslärare och lektorer. Det är ett bra steg för att främja en skola på vetenskaplig grund, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

6,25 promille av verkliga behovet
Men det kan låta bättre än vad det verkligen är. Det menar Sinikka Neuhaus, utbildningschef på institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet.

Hon säger att det är ett klent motförslag som inte möter det stora behovet. I realiteten kommer satsningen initialt bara att innebära 50 nya lärarplatser per år – alltså 6,25 promille av det behovet som UKÄ kom fram till.

– Det behövs långt, långt fler lärare – det ska man ha helt klart för sig. Det är en mycket liten insats, säger hon, och poängterar att just den här satsningen bara avser totalt 250 ämneslärare under en femårsperiod.

LU skeptiska till förslaget 
Förslaget beskrivs som ett första steg för att få i gång en satsning med syfte att få fler ämneslärare och lektorer i skolan. Men dess direkta påverkan är däremot mycket liten, menar Sinikka Neuhaus.

– Förslaget är intressant på några sätt, men man kan också ställa sig frågan om vad detta löser egentligen. Dessa kompetenser saknas, men man kommer inte att åtgärda särskilt mycket, säger hon.

Hon menar att satsningen kräver en riktig kvalitetsgranskning, som dock inte redogjorts för i dag.

– Incitamenten för att bli ämneslärarstudent inom just denna satsning är ett särskilt utbildningsbirdag om 25 000 kronor i månaden. Duktiga forskare blir per automatik inte duktiga lärare.

– Det finns mycket att rodda i, säger hon.

Diskuterar än förslaget
Sveriges lärosäten har nu fått en inbjudan till att delta i projektet. Inbjudan är intressant för Lunds universitet, men frågan ligger än på diskussionsstadiet.

– Det är ett intressant förslag, men detta kommer inte att lösa det stora lärarbristen, säger hon.

För år 2016–2019 avses 22,7 miljoner att investeras i satsningen. Finansieringen för åren 2020 och 2021 är än inte bestämda.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.