Förslag på hårdare krav för lärarutbildningen

- in Nyheter

Regeringen vill att fler ska gå färdigt lärarutbildningen. Detta genom att införa en lämplighetsprov för de som söker utbildningen.

– Vi ska klara att både möta lärarbristen men också se till att fler som väljer den långa ämneslärarutbildningen ska slutföra den, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning.

I veckan presenterade regeringen sin tillträdesproposition som ska öppna upp för fler vägar till högre studier. I propositionen föreslås bland annat införande av ett lämplighetsprov som särskilt behörighetskrav till lärarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor. De som söker ska prövas om de har kompetensen och motivationen som utbildningen och läraryrket kräver.

– Det har pågått försöksverksamhet med lämplighetsprov på lärarutbildningen på Linnéuniversitetet och Jönköpings högskola. Jönköpings högskola har valt att fortsätta då de ser att genomströmningen förbättrats redan första året. Därför ser vi positivt på möjligheten att införa det nationellt, säger Helene Hellmark Knutsson.

Enligt skolverkets prognos som presenterades i december förra året kommer det saknas 80 000 lärare om fem år om ingenting görs i dagsläget. Totalt behöver 227 000 lärare ta examen fram till 2031 för att stävja den stundande lärarbristen.

Är det inte motsägelsefullt att införa hårdare antagningskrav för en utbildning där man behöver examinera fler?

– Det viktigaste för oss är att fler lärare slutför utbildningen, inte hur många nybörjarplatser vi har på utbildningarna, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ministern poängterar även att insatserna som gjorts för att de med annan akademisk bakgrund ska kunna läsa in kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) har fungerat väldigt bra för att få fram fler ämneslärare.

– Det som lärosätena kan göra om lämplighetsprovet skulle minska antalet nybörjare på lärarutbildningen, är att använda resurserna vi har tillfört till att utöka KPU för att få fram fler ämneslärare, säger Helene Hellmark Knutsson.

Utvärderingen av försöksverksamheten ska göras av Universitets- och högskolerådet och vara klar i slutet av maj. Det är först då regeringen tar ställning om lämplighetsprovet ska införas eller inte.