"Vi ska producera 100 lägenheter om året"

Henrik Krantz är AF Bostäders nya vd som har rivstartat på nya jobbet med stora byggplaner. Råder det brist på bostäder, Henrik?

– Ja, det råder brist på studentbostäder, det gör det.

Hur många skulle ni behöva bygga?

– Det är inte så att vi kan välja fritt hur mycket vi kan bygga utan det är givetvis en resurs- och kostnadsfråga. Vi måste bygga sådant som studenterna efterfrågar. Vi har sagt att vi ska producera 100 lägenheter om året och det tror jag är en rimlig målsättning.

– En förutsättning är att vi har byggrätter, det vill säga mark att bygga på. Det har vi nu, i alla fall så långt vi kan bedöma de närmaste åren. Så det är ingen begränsning. Det handlar helt enkelt om hur mycket vi hinner med.

Vid bytet av vd från Rolf Svensson till dig gick man från att koncentrera sig på renovering till nybyggande. Är det slump eller en medvetet?

– Jag tror att det här har funnits på agendan tidigare år också.

Men det måste vara roligare att bygga nytt än att renovera?

– (paus) … Tja, jo, det är klart. Det är kul att bygga nytt och skapa nya saker. Men det är samtidigt väldigt viktigt för oss att ta hand om vårt bestånd. Jag vill egentligen inte rangordna.

Som en studentanknuten stiftelse utan vinstintresse, vilka mål arbetar ni efter?

– Vår övergripande vision är att vi ska vara det bästa studentbostadsföretaget i landet. För att åstadkomma det så jobbar vi väldigt mycket för att ha nöjda kunder. Vi gör en kundundersökning varje år och jobbar med utveckling för att få nöjda kunder, det är det övergripande målet för vår verksamhet.

– Vi har ingen ägare som vill ha någon utdelning, utan alla pengar går tillbaka rakt in i verksamheten. Å andra sidan kan vi inte räkna med att få in pengar utifrån. Då måste man leva på det man har, och förvalta på ett riktigt sätt utan att äventyra ekonomin.

Om du hade fått ändra på en enda förutsättning för studentbostadsföretag, vilken hade det varit?

– Jag tycker vi har ganska goda förutsättningar. Det är klart att om vi haft en ännu större organisation så hade vi kunnat bygga ännu mer. Men vi har redan en helt dominerande ställning i Lund när det gäller studentbostäder.

– Nu har vi ju fått dispens för att bygga 22 nya bostäder och vi hoppas att vi kan gå vidare på det spåret. Det finns en utredning om det nu hos Boverket, och vi hoppas att förutsättningarna blir bättre i framtiden. Det är ett spår vi jobbar med. Ett annat är att vi bygger tillsammans med Lunds kommun. Ett annat är fler kompislägenheter. Vi är väldigt medvetna om att våra kunder inte har obegränsat med pengar.

Precis, vilka utmaningar förutom pengabristen är specifika för studenter?

– Det finns utmaningar med att jobba med studenter. Det är en speciell grupp med stor dynamik och som tar till sig mycket nya intryck. Men det är också en utmaning för oss att vi måste stå på tårna för att åstadkomma en produkt som studenter uppskattar. Det är klart att det alltid finns saker som man får jobba med, det kan vara till exempel att vi ska se till att det är ordning och reda, vilket är viktigt för våra kunder. Det kan finnas studenter som är inne lite för mycket på att festa och det slår ju tillbaka på de som vill ha lugn och ro. Det är hela tiden saker som vi får balansera, och se till att det finns miljöer där alla trivs.

Hur många gånger per vecka sitter du och svär över incidenter och vilt festande på bostadsområdena?

– Nä, hehe, jag svär aldrig.

Men ni måste väl ändå ofta sitta och förbanna studenterna och deras förehavanden?

– Detta är inget stort problem, men visst är det ett exempel på en utmaning. Men en större utmaning är till exempel att vi har en väldigt hög omsättning i vårt bestånd. Det ställer krav på oss, med stort flöde av personer in och ut ur bostäderna. Normalt strävar branschen efter långa kontrakt med långtida hyresgäster medan vi gör tvärtom. Vi vill ju inte att någon ska bo här längre än de behöver.

Rolf Svensson satt i 16 år som vd. Hur många år framåt blickar du?

– Man ska inte sitta och göra tjugoårsplaner, eller ens tioårsplaner, men jag ser det här som ett uppdrag som kommer vara under längre tid. Vad det innebär är svårt att säga.

Innan vi lägger på vill jag bara höra om en sista grej. Ni har planer på att lämna AF-borgen. Vad tror du om symbolvärdet i det?

– Redan nu har vi vårt kundcentrum på Sparta, och det är inte lätt att ha sin verksamhet utspridd. Jag vill inte se det som en symbolgrej. Det fortsatt viktiga för oss är att vi har ett bra samarbete med Akademiska föreningen och AF-borgen.  Men studenterna finns minst lika mycket uppe på Sparta. Det är också bra att man har besöks- och kundcentrum samlat så att man har servicen nära verksamheten.

– Vi har en väldigt spännande tid framför oss med flera olika projekt. Vi tror varumärket AF-bostäder kommer bli lite tydligare i framtiden.

 

Fakta

[checklist]

  • Vem: Henrik Krantz, nytillträdd vd för AF bostäder.
  • Aktuell med:  Presenterade förra veckan planer för nya studentbostäder, genom att skicka in bygglovsansökan till byggnader vid parkeringshuset Dammgården.
  • Det här visste du inte om Henrik Krantz: Hävdar med emfas att om han hade fått välja  AFB-boende hade han valt de nya kompaktboenden AFB snart ska bygga.

[/checklist]