Finansiering av studiecentrum skapar oro

- in Nyheter, Studentliv

Byggnadsnämnden har gett klartecken för ett studiecentrum i kvarteret Paradis. Men hur studiecentrum kommer att se ut hänger på hur mycket pengar som tilldelas vid höstens budget.

 

Att Akademiska hus skulle få bygga i kvarteret Paradis var väntat. Nu är det finansieringsfrågan som hänger i luften. Rektor Per Eriksson har tidigare lovat att fördela om pengar till Samhällsvetenskapliga fakulteten, (läs mer här) i höst kommer besked om hur stor satsningen blir. Ett av förslagen från Akademiska hus är ett fem våningar högt studiecentrum på 4 600 kvadratmeter.

– Det ska bli något. Men hur stort och hur bra det blir vet vi inte. Kanske måste vi stanna vid ett billigare alternativ, säger dekanen Ann-Katrin Bäcklund, administrativ chef för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Att det finns en oro på Samhällsvetenskapliga fakulteten beror på att de redan 2008 blev utpekade som fakulteten med störst behov. De första löftena om ekonomiska satsningar kom 2010, löften som ännu inte infriats.

– Vi är hur oroliga som helst då vi inte fått något besked. Nu riskerar hela kostnaden att landa på studenternas utbildning. Vi behöver ordentlig finansiering, säger dekanen Ann-Katrin Bäcklund.

En arbetsgrupp bestående av lärare, studentkårsrepresentanter, fakultetsledning och LU-Byggnad jobbar nu med att utveckla planen för bygget. De tittar på de förslag som arkitektbyrån tagit fram och hoppas till hösten kunna lägga fram olika alternativ på hur studiecentrum kan se ut. Då har universitetsledningen godkänt budgeten och de vet hur finansieringen kommer att se ut. Tidigast 2017 väntas bygget påbörjas.

På torsdag träffas alla berörda prefekter för att kunna ge sin synvinkel och lämna sina önskemål. 

– Vi har ju åtta institutioner inom fakulteten. Huvudinnehållet kommer att bli ett studiecentrum, men vilka andra verksamheter som får plats och som passar återstår att se, säger dekanen Ann-Katrin Bäcklund.