Guide till din egen mentor

- in Karriär

Vad är bra att tänka på när en letar efter en mentor? Läs Lundagårds guide och ta kontakt direkt.

illustratuib-mentor11. Hur skaffar jag en mentor?

Lunds universitet har ingen sammanställning över mentorsprogram kopplade till kårer, föreningar och program. För den nyfikne finns alltså två vägar att gå.

  1. Ring din studievägledare eller kår och fråga om det finns ett mentorsprogram kopplat till din utbildning. Några utbildningar som har mentorsprogram är psykologprogrammet, industriell ekonomi, maskinteknik samt service management både i Lund och på Campus Helsingborg. Exempel på föreningar som har mentorsprogram är Utrikespolitiska föreningen och Wilma (den senare riktar sig till kvinnliga ekonomistudenter).
  2. Hitta själv. Se dig omkring. Finns det någon person i din nära omgivning som arbetar med det du vill göra?

    – Tänk efter vad du är intresserad av, vem jobbar med det? Det är inte konstigt att fråga någon om den skulle vilja vara din mentor. Vi vet att inom flera mentorsprogram är det lät- tare att hitta intresserade mentorer än studenter, säger Susanne Linné, karriärinformatör på Lunds universitet.

illustration-mentor22. Vad ska jag med en mentor till?

En mentor kan fungera som bollplank för idéer, ställa frågor och dela med sig av erfarenheter. Om en coach har en peppande funktion och ska driva fram resultat, så ger mentorn en mer indirekt vägledning. En mentor behöver inte ha samma studiebakgrund som sin adept, det viktiga är att de har gemensamma intressen.

– Jag tror att mentorsrelationen kan vara en bra väg in i arbetslivet, speciellt inom yrken där det är svårt att få jobb. En mentor är en person som kan berätta om sina erfarenheter från karriären eller om vad som är en bra merit för det aktuella yrket, säger Susanne Linné.

3. Vad ska vi prata om?

Under det första mötet presenterar ni er för varandra och berättar om era bakgrunder och erfarenheter. Det kan vara bra att gå igenom hur ofta ni ska träffas eller ringa, var, och hur länge relationen ska pågå. En diskussionsplan kan också läggas upp för kommande möten. Vilka ämnen är intressanta? Sakfrågor relaterade till yrket. Smarta karriärval som mentorn har gjort. Lämpliga praktikplatser. Studiebesök som ni vill göra tillsammans. Fantasin sätter gränserna.

– Inom de olika programmen är antal möten, kontaktens längd och ofta även vad man ska ta upp under mötena organiserade på olika sätt. I övrigt beror detta helt på vad man kom- mer överens om tillsammans, berättar Susanne Linné.

illustration-mentor34. Hur ska jag vara som adept?

Som adept är det viktigt att du är nyfiken och intresserad, men samtidigt har realistiska förväntningar på vad kontakten ska leda till. Därför kan det vara bra att du gör klart för dig vilka ambitioner du har med kontakten och vilka frågor du hoppas få svar på.

5. Hur avslutar vi kontakten?

Bestäm i förväg vad ni har för tidsplan för kontakten. Vill ni därefter fortsätta höras kan ni självklart göra det.