Efter regeringens uppdrag – Lunds universitet ser över sin energianvändning

- in Aktuell, Nyheter

Skenande pris och brist på el väntas i vinter. På uppdrag av regeringen måste även Lunds universitet minska sin energiförbrukning.

Mot bakgrund av att Sverige inför den kommande vintern spås erfara de högsta energipriserna på flera decennium gav Magdalena Anderssons regering i september i uppdrag till statliga myndigheter att minska sin energiförbrukning. Nu har även Lunds universitet vidtagit åtgärder.

I uppdraget ingår att universitetet ska rapportera om sin energiförbrukning, vilka kortsiktiga åtgärder som vidtagits för att minska universitetets energiförbrukning samt de energibesparandeåtgärder som gjorts innan september i år.

Den första rapporten till Energimyndigheten vittnar om att universitetets fastighetsägare, Akademiska Hus, redan utfört fler energibesparande åtgärder. Där återfinns åtgärder som installation av solcellsanläggningar samt byte av belysning och fönster. Dessutom beaktar universitetet energieffektivitet i upphandlingar och inköp.

Lundagård har träffat Maria Nilsson, miljösamordnare på LU Byggnad, som berättar om att instruktioner om energibesparandeåtgärder har skickats till fakulteterna för att minska universitets totala energiförbrukning.

– Vi har gått ut med uppmaningar internt om uppdraget. De olika verksamheterna ska återrapportera till oss om vilka åtgärder de tar.

Fakulteterna får flera förslag från LU Byggnad om åtgärder i sin verksamhet. Bland annat uppmanar LU Byggnad till att införa och sprida medvetenhet om energismarta vanor som att släcka och stänga efter sig. Men även årets julbelysning föreslås begränsas.

Vilka åtgärder som görs av de olika fakulteterna kan dock variera.

– Vi har sagt till de olika verksamheterna att ”fundera på vad ni kan göra hos er”. För i en del hus är det kanske svårt att göra det, men i andra lättare.

Det är även de olika förutsättningarna som blir avgörande för i vilken utsträckning studenterna kommer märka av den nya energibesparingsambitionen menar Maria Nilsson. På frågan om eventuell nedstängning av delar av campus under exempelvis jul och nyår, likt vad som kan bli aktuellt vid Uppsala universitet, svarar Maria Nilsson att det inte är aktuellt i nuläget men att det kan övervägas om det krävs.

– Men det beror på vilka förutsättningar man har i de olika verksamheterna.

Som svar på frågan om vad som blir avgörande för eventuella mer långtgående åtgärder betonar Maria Nilsson dels höga elpriser, dels energibrist.

– Det klart att priset spelar roll, man har de pengar man har. Går det mer pengar till elanvändning så blir det mindre över till annat. Så det är en kombination av det och att om det blir brist för hela samhället, då är det klart att vi ska hjälpa till genom att hålla nere vår användning.

Men överlag tror inte Maria Nilsson att regeringens uppdrag och universitetets svarande åtgärder kommer vara särskilt märkbara för studenter.

– Skulle jag gissa så tror jag inte man märker det så jättemycket. Vi ska vara väldigt restriktiva med all vår onödiga användning och se över sådant som vi kanske inte gjort hittills.

Maria Nilsson framhåller även att om situationen förändras och mer märkbara åtgärder kan införas.

– Men naturligtvis kan situationen förändras. Står vi där i december och det är jättekallt kanske vi provar att sänka temperaturen någonstans. Men det beror helt på hur huset ser ut och vad man kan göra. Så det kan se olika ut på olika ställen.